Tag Archives: Females

2 Comments

I hear and see lots of strange things everyday, but this one took the top position of them all during all of the five years here.

We in the dog group were in the park yesterday and let the dogs run free. Later three women with kids passes and the mothers got scared when dogs went to them. The reason was not that they were afraid of the dogs, the reason was that the women got nervous the dogs would hump on them as all three got their period.

Me and the other female dog owner: ??????...and then try not to laugh in this situation.

Svenska

Jag hör och ser massor av konstiga saker varje dag, men detta tog toppositionen av dem alla under dessa fem åren här.

Vi i hundgruppen var i parken i går och lät hundarna springa fritt. Senare passerade tre kvinnor med barn och mammorna blev rädda när hundarna gick till dem. Anledningen var inte att de var rädda för hundarna, anledningen var att kvinnorna blev nervösa att hundarna skulle hoppa på dem eftersom all tre hade sin menstruation.

Jag och den andra kvinnliga hundägaren:  ??????....och sen försöka att inte skratta i denna situation.

Cs and my lifestyle gets alot of comments from females and this one was the best in a long time. C was going to make a withdrawal and we parked infront of a park bench where there were parking allowed. Two older ladies sat on the bench and said: Oh, so she drives the car and he sits in the passanger seat and holds the dog! And their faces were not happy! LOL!

In Sicily 99,99% it is the other way around. Always the man driving, leading and deciding everything. We share these things...no ancient gender roles.

Svenska

Cs och min livsstil får många kommentarer från kvinnor och denna var den bästa på länge. C skulle göra ett uttag och vi parkerade framför en parkbänk där det var parkering tillåten. Två äldre damer satt på bänken och sa: Åh, hon kör bilen och han sitter i passagerarsätet och håller hunden! Och deras ansikten var inte glada! Hahahaaa!

På Sicilien är det 99,99% tvärtom . Alltid mannen som kör, leder och fattar alla beslut. Vi delar dessa saker...inga gamla könsroller.

So, many have been so worried about me meeting the mafia in Sicily and that will never happen. But there is another mafia to be aware of and those are much stronger than the real mafia, it is the female family mafia.

As a newold member in a family filled with sisters, mothers and other in-married females there is always someone following you. Well, not anymore, but in the beginning. In Sicily when there is a new female in the family, she gets normally involved in the female gang. It is all females in closest family that hangs out every day and often in the mothers house. They do everything togehter; take care of kids, cook together, fix nails and hair, dosmall errands together, buy same home decoration and then homes looks the same with same colors, curtains, solutions ecc. But the leader is always the mother of the family and then sisters, sisters in law, daughters and grandchildren are under that command. Then command stops then the father walks into the house, then he is the family head.

So of course over 1,5 years ago when hubby and I decided to live together, strong forces tried to put me in the same female gang and I refused. Also because I work, I am not interested to raise others children and my life is so totally different from theirs. The females are very friendly, but it took alot of time to make them understand that I know how to run a household and have also taught hubby to do so (it will be another blogpost about that). Several times they have tried to come in and choose where the coffee cups should be, check where the ironing board is, tell me to call one of the sisters to clean the house, check the detergent...at the beginning they came with lunch everyday before they understood that I can cook since 10 years old and also hubby cooks. Then it took the longest to make female mafia to understand that I live organic and sustainable. The home cleaning eco products took a long time to pass and I am not sure if they have passed yet.

The best part of all was when I put the sofas together, and no one could help me because they have never touched a screwdriver. I think that in moment the coin started fell down.

I have been through this many times in Ragusa when I lived by myself and with my ex. But this time it is not a shock anymore and I can handle it much better. It is just their way of doing things....

Svenska

Så, många har varit så oroliga att jag ska möta maffian på Sicilien och som aldrig kommer att hända. Men det finns en annan maffia att vara medveten om, och de är mycket starkare än den verkliga maffian, och det är den kvinnliga familje maffian.

Som ny medlem i en familj fylld med systrar, mödrar och andra ingifta kvinnor finns det alltid någon som följer dig. Tja, inte längre, men i början. På Sicilien när det finns en ny kvinna i familjen, blir hon normalt deltagare i det kvinnliga gänget. Det är alla kvinnor i närmaste familjen som är tillsammans varje dag och ofta i moderns hus. De gör allt tillsammans; tar hand om barnen, lagar mat tillsammans, fixar naglar och hår, gör småärenden tillsammans, köper samma heminredning och sedan ser alla hem likadana ut med samma färger, gardiner, lösningar etc . Men ledaren är alltid mamman i familjen och sedan är systrar, svärdöttrar, döttrar och barnbarn under det kommandot. Kommandot upphör då fadern går in i huset , då han är familjens huvud .

Så naturligtvis över 1,5 år sedan när jag och fästmannen beslutade att bo ihop, försökte starka krafter sätta mig i samma kvinnogäng och jag vägrade. Också för att jag jobbar, jag är inte intresserad av att uppfostra andras barn och mitt liv är så helt annorlunda från deras. Kvinnorna är mycket vänliga, men det tog mycket tid att få dem att förstå att jag vet hur man driver ett hushåll och har också visat fästmannen hur man sköter ett hushåll (det kommer att bli ytterligare inlägg om det ). Flera gånger har de försökt att komma in och välja var kaffekopparna bör vara, kolla var strykbrädan är, säga till mig att ringa en av systrarna för att städa huset, kolla tvättmedlet...i början kom de med lunch varje dag innan de förstod att jag kan laga mat sedan 10 års ålder och även min fästman kockar. Sen tog längst tid att få kvinnliga maffian att förstå att jag lever ekologiskt och hållbart. Städnings ekoprodukterna tog lång tid att passera och jag är inte säker på om de har passerat än.

Den bästa delen av allt var när jag satte ihop soffor, och ingen kunde hjälpa mig för de aldrig har rört en skruvmejsel. Jag tror att i det ögonblicket började myntet trilla ner .

Jag har varit med om detta många gånger i Ragusa när jag bodde själv och med mitt ex. Men den här gången är det inte en chock längre och jag kan hantera det mycket bättre. Det är bara deras sätt att göra saker...