Tag Archives: Film

Many movies and movie scenes are made in Sicily. My favourite is the part from Oceans 12 where agent Lahiri meets her father for the first time, the master thief she has been chasing all her career, Mr LeMarque. This scene is filmed in Scopello, west Sicily, approximately 45 minute drive from Palermo.

Svenska

Många filmer och filmscener har gjorts på Sicilien. Min favorit är denna scen från Oceans 12 där agent Lahiri träffar sin pappa för första gången, mästertjuven hon har jagat hela hennes karriär, LeMarque. Den här scenen är filmad i Scopello, västra Sicilien, cirka 45 minuters bilresa från Palermo.

Let's take a trip to south Sicily and visit one of the most spectacular places of history and architecture, the Castle of Donnafugata. Just 20 minutes drive from Ragusa through breathtaking landscape filled with olive trees and white stone walls, typical for this area, you reach your destination.

Svenska

Låt oss ta en tur till södra Sicilien och besöka en av de mest spektakulära platserna i historia och arkitektur, Donnafugatas slott. Bara 20 minuters bilresa från Ragusa genom ett fantastiskt landskap fyllt med olivträd och vita stenmurar, som är typiska för detta område, når du din destination.
LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Even if this place has a significant meaning in the sicilian history it has remained intact and quite quiet. Not much restaurants in the area; two and a cafe, and few tourist groups comes here. Many parts are built in the 14th century, but traces are to be fins also to the 19th century. Most of the architecture is in barouque and Neo-gothic style. Donnafugata means in italian the woman who fled. The story tells that a woman hid in this castle for escaping a proposal from a powerful king who also aimed to conquer Sicily.

Svenska

Även om denna plats är betydelsefull i den sicilianska historien har den förblivit intakt och ganska tyst. Inte mycket restauranger i området; två och ett café, och några få turistgrupper som kommer hit. Många delar är byggda på 1400-talet, men spår har hittats ända till 1800-talet. Det mesta av arkitekturen är i barock och neo-gotisk stil. Donnafugata betyder på italienska kvinnan som flydde. Historien berättar att en kvinna gömde sig i detta slott för att undkomma ett frieri från en mäktig kung som också hade planer att erövra Sicilien.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

For those who knows the TV Series of Commissario Montalbano may recognize scenes filmed here in Donnafugata Castle where he meets the mafia boss. And also the film Tale of Tales, with Salma Hayek in leading role. The castle inside has the classical baroque details with crowns and even a room of mirrors.

Svenska

För dem som känner till TV-serien om Commissario Montalbano kan känna igen scener från Donnafugata slottet där han möter maffia bosses. Samt filmen Tale of Tales, med Salma Hayek i huvudrollen. Slottet inuti har de klassiska barockdetaljerna med kronor, till och med ett spegelrum.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Further than that you are in the middle of a silent ragusano countryside where you meet cows in the traffic, peace and calm. What amazes me most is always the same thing when travelling in Sicily, that they no almost nothing with their treasures. Just leave it there and waiting for the phone to call.

Svenska

Inte mer än så är du mitt i en tyst ragusansk landsbygd där du möter kor i trafiken, lugn och ro. Det som förvånar mig mest är alltid detsamma när man reser på Sicilien, att de inte alls gör något med sina skatter. Lämna det bara vind för våg och vänta på att telefonen ska ringa.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

 

Savoca, one of the villages where Godfather was filmed. A very cosy village just 25 min north of Taormina. Here you find the famous bar, Bar Vitelli. Best time to visit is spring or autumn to avoid tourist crowds.

Svenska

Savoca, en av de byarna där Gudfadern spelats in. En otroligt mysig by bara 25 min norr om Taormina. Här hittar du också den kända baren, Bar Vitelli. Bäst tid att besöka är vår eller höst för att undvika turiststömmarna.
IMG_2919IMG_2922IMG_2925 IMG_2945IMG_2946IMG_2926 IMG_2927 IMG_2928IMG_2929 IMG_2930 IMG_2931IMG_2939 IMG_2943

Ingrid Bergman filmed Stromboli on the Stromboli island and here she met the famous filmmaker Rossellini. It was a huge scandal at that time, because he was married. On Stromboli you can find her home where she has left a personal message on the wall to Rossellini and many more interesting items. The entrance is free with a short informative tour, they ask for a small economical help to keep the association alive. Worth a visit! 🙂

Svenska

Ingrid Bergman var med i filmen Stromboli som spelats in på Stromboli ön och här mötte hon den berömda filmskaparen Rossellini. Det var en stor skandal på den tiden, eftersom han var gift. På Stromboli kan du hitta hennes hem där hon har lämnat ett personligt meddelande på väggen till Rossellini och många fler intressanta föremål. Entrén är gratis med en kort informativ turné, De frågar efter en liten ekonomisk hjälp för att hålla föreningen vid liv. Värt ett besök! 🙂

PAN.STR.Juli2014 087 PAN.STR.Juli2014 086 PAN.STR.Juli2014 088 PAN.STR.Juli2014 089

This place in Forza D'Agro' is in first part of Godfather triology. The church that appears when Michael goes to Corleone for the first time along with his bodyguards. It appears again in the second part when Vito escapes to America while Don Ciccio's men threaten the neighbors. Also when young Vito and his family visit Corleone. 

---------------------------------

Svenska 

Denna plats i Forza d'Agro' är i första delen av Gudfadern trilogin. Kyrkan som visas när Michael går till Corleone för första gången tillsammans med sina livvakter. Den visas igen i den andra delen när Vito flyr till Amerika medan Don Ciccio's män hotar grannarna. Också när unga Vito och hans familj besök Corleone.

Forza D'Agro' is a small mountain village just 20 minutes north of Taormina. Here also scenes from Godfather are made. Was surpriced to see that the only Godfather sign was a restaurant called Il Padrino, but then the village has not made any PR for the most interesting things to do, to visit the places where scenes are filmed. I had to ask a pizza restaurant where to go.
It is a very cosy village to spend half day and for lunch. Many narrow streets and an amazing view.
For lunch is better to walk a little but further from the main Piazza. Better quality of foods and calmer.
----------------------------------
Svenska

Forza d'Agro' är en liten bergsby bara 20 minuter norr om Taormina. Här är också scener från Gudfadern filmade. Blev överraskad att se att det enda Gudfadern tecknet var en restaurang som heter Il Padrino, men sen har inte byn gjort någon PR för den mest intressanta saken att göra, att besöka de platser där scenerna filmats. Jag var tvungen att be en pizza restaurang vart vi skulle .
Det är en väldigt mysig by att tillbringa halva dagen och till lunch. Många smala gator och en fantastisk vy.
Till lunch är det bättre att gå lite men längre från det huvudtorget. Bättre kvalitet på mat och lugnare.