Tag Archives: Fraud

2 Comments

While preparing for a business trip to Berlin, to attend the world's largest fresh produce exhibition this week, I ordered new business cards. Very simple just with the most important information. The company in Catania said again that I should put my titles on the card as it is very important in Italy. And not only in Italy, also in France, Germany, parts of US and so on. I did that the first year in Italy but quickly noticed that people respect titles for wrong reasons, a title does not mean that the person automatically possess competence and here you can also buy your degree without attending any university. I also noticed that people started to act strange when you put Dottoressa o Direttrice on the card. Italy is a country where if you meet ten lawyers with a question, you receive twenty answers. Here also students who has not yet gratuated print business cards in advance with a title on. That how title fixed Italy is. During my years here few can measure with the competence from lawyers, accountants, notaries I can find in Scandinavia. Then in Scandinavia we do not use titles which I like very much. So I keep on working with my name and without the titles, I find it more positive that way. And I can live up to the description on my card.
20170121_130856_resized

Svenska

Samtidigt när jag nu förbereder mig för en affärsresa till Berlin, för att delta i världens största färskvaromässa denna vecka, beställde jag nya visitkort. Mycket enkelt bara med den viktigaste informationen. Företaget i Catania sa igen att jag skulle sätta mina titlar på kortet, eftersom det är mycket viktigt i Italien. Och inte bara i Italien, även i Frankrike, Tyskland, delar av USA och så vidare. Jag gjorde det första året i Italien men märkte snabbt att folk respekterar titlar för fel anledningar, en titel betyder inte att personen automatiskt besitter kompetens och här kan du också köpa din examen utan att behöva närvara vid något universitet. Jag märkte också att människorna började att agera konstigt när du sätter Dottoressa o Direttrice på kortet. Italien är ett land där om du träffar tio jurister med en fråga, får du tjugo svar. Det är mycket vanligt att studenter som än inte tagit examen gör visitkort med deras kommande titel på. Så fixerad är Italien med titlar. Under mina år här kan få mäta sig med kompetens från advokater, revisorer, notarier jag kan hitta i Skandinavien. Sedan använder vi inte i Skandinavien titlar, något jag gillar väldigt mycket. Så jag håller fast vid att arbeta med mitt namn och utan titlar, jag tycker att det är mer positivt på det sättet. Och jag kan leva upp till beskrivningen på mitt kort.

The region of Sicily has found out that a major fraud is going on in Messina, northeast Sicily, where a family claims to own 150 hectares of land and tries to sell it for 15 - 30 million euro. The land is actually regional property. This is a huge scandal and the regional staff is in Messina today to solve this and has also launched an investigation to other provinces to see if similar frauds has happened on going on.

You can find names and notary office involved in the fraud online.

Svenska

Regionen Sicilien har funnit att ett stort bedrägeri pågår i Messina, nordöstra Sicilien, där en familj hävdar att äga 150 hektar mark och försöker sälja den för 15 - 30 miljoner euro. Marken är faktiskt regional egendom. Detta är en stor skandal och regionala personalen är i Messina idag för att lösa detta och har också inlett en utredning i andra provinser för att se om liknande bedrägerier har hänt eller pågår.

Du kan hitta namnen och notarien inblandade i bedrägerierna på nätet.

Not easy to be Crocetta and try to launch new infrastructures and create jobs. 25 million euro meant to pay workforce is gone. Today he is in Gela for a press conference to inform the population of governments plans.

Svenska

Inte lätt att vara Crocetta och försöka lansera ny infrastruktur och skapa arbetstillfällen. 25.000.000,00 € tänkt att betala arbetskraft är borta. Idag är han i Gela för en presskonferens för att informera befolkningen om regeringarnas planer.

Of course they protest in Sicily to, but it's the illegal parking cashiers that protests because they are tired to get so many fines.
---------------------------------
Svenska
Naturligtvis protesterar de på Sicilien också, men det är de olagliga parkering kassörerna som protester eftersom de är trötta på att många böter.