Tag Archives: Friends

2 Comments

During these six years in Sicily I have come to understand that without friends in Sicily you are kinda fu**ed. I have always put friends in first priority and the local family as later priority. Because in these six years I have left two sicilian families, but never had to leave a friend. Without friends here in Sicily I would never be able to do the things I am doing...and the things I am about to do.

Svenska

Under dessa sex år på Sicilien har jag kommit att förstå att utan vänner i Sicilien är du mycket utsatt. Jag har alltid lagt vänner i första prioritet och den lokala familjen som senare prioritet. För i under dessa sex år har jag lämnat två sicilianska familjer, men aldrig behövt lämna en vän. Utan vänner här på Sicilien skulle jag aldrig kunna göra de saker jag gör...och det vad jag ska göra.

Leave a reply

My hubby is starting a company and I am so amazed to see the help he is getting from friends and family. One friend will borrow him some fridges until he is on his feets economically and later can buy his own (just with this offer he saves 4,200 euro). Another friend will make the service on them so they pass the control. Many are looking around for a good location for the office and found several options. One has already announced he can then help with the deliveries if he gets stuck at his other job. Several has spread the word and got in interested clients he is aleady in contact with. And so on...

This rarely happens in our countries.

Svenska

Min karl ska starta ett företag och jag är så förvånad över att se den hjälp han får från vänner och familj. En vän kommer att låna honom några kylskåp tills han är sina fötter ekonomiskt och senare kan köpa sina egna (bara med detta sparar han 4,200 euro). En annan vän ska serva dessa kylskåp så de passerar kontrollen. Många söker runt efter en bra plats för kontoret och hittat flera alternativ. En har redan meddelat att han kan sedan hjälpa till med leveranser om han fastnar sitt andra jobb. Flera har spridit ordet och fått in intresserade kunder han redan är i kontakt med. Och så vidare ...


Detta sker sällan i våra länder.