Tag Archives: Germany

Leave a reply

Some here has started to blame Germany for the crises in Italy and of course a politician took the idea and created a political campaign of it saying Europeans, not germans. The  crises in Italy is blamed on the Euro and germans, also TV shows paradise programs about Germany that gives a quite wrong idea of it all. But the fact is also that Euro is a currency also in other countries where there ain't crises the same way as in Italy. Then actually most sicilians are not EU friendly. Most sicilians says they would like an independency for Sicily, their own currency and be just sicilians.

Good luck?
Perhaps he will get score some votes for the blaming part at least...
Everytime I see this add I would like to call him and say "Get a haircut, grow up and find a job!"

Svenska

Några här har börjat skylla Tyskland för kriserna i Italien och naturligtvis har en politiker tagit idén och skapat en politisk kampanj för den säger Européer, inte tyskar. Kriserna i Italien skylls på euron och tyskarna, samt visar TV dessa paradisprogram om Tyskland som ger en helt fel uppfattning om det hela. Men faktum är också att euron är en valuta även i andra länder där det inte är kris på samma sätt som i Italien. Sedan är faktiskt de flesta sicilianare inte EU vänliga. De flesta sicilianare säger att de vill ha en självständighet för Sicilien, sin egen valuta och vara bara sicilianare.

Lycka till?
Kanske kommer han att kränga hem några röster för skylla-på-andra-delen åtminstone...
Varje gång jag ser denna kampanj vill jag ringa honom och säga "klipp dig, väx upp och hitta ett jobb!"

P1130334

Leave a reply

This is the first and oldest traffic light in Berlin. An employee sat in the tower and switched from red to green manually.

Svenska

Detta är det första och äldsta trafikljuset i Berlin. En anställd satt i tornet och bytte från rött till grönt manuellt.
Londra-Berlino 145

2 Comments

Berlin is an interesting city, not the most beautiful one in the world, but with such energy that keeps you coming back. Berlin is a city with a heavy history told in an easy way, where shopping is culture, where you find organic breakfast and the young artist tries to sell the newest art ideas in the coffee bar around the corner. Berlin changes all the time....

Svenska

Berlin är en intressant stad, inte den vackraste i världen, men med sådan energi som får dig att komma tillbaka. Berlin är en stad med en tung historia berättad på ett enkelt sätt, där shopping är kultur, där du hittar ekologisk frukost och den unge konstnären försöker sälja de nyaste konstidéerna i kaffebaren runt hörnet. Berlin förändras hela tiden...

Londra-Berlino 095Londra-Berlino 096Londra-Berlino 100Londra-Berlino 103Londra-Berlino 105Londra-Berlino 122Londra-Berlino 130Londra-Berlino 133Londra-Berlino 134Londra-Berlino 136Londra-Berlino 138Londra-Berlino 140Londra-Berlino 142Londra-Berlino 143Londra-Berlino 148Londra-Berlino 149