Tag Archives: Godfather

Cavalleria Rusticana is an opera in one act by Pietro Mascagni. It premiered on 17 May 1890 in Rome but became world famous thank to the Godfather trilogy. I went to see it at Greek Theatre in Taormina. It has the perfect length of one hour and ten minutes.

The story takes place in a 19th-century Sicilian village and is in Sicilian language. It is a typical love story drama with betrayal, love and drama. You can read the whole story HERE.

Svenska

Cavalleria Rusticana är en opera av Pietro Mascagni. Den hade premiär den 17 maj 1890 i Rom men blev världsberömd tack vare Gudfadern-trilogin. Jag såg den på Grekiska Teatern i Taormina. Den har den perfekta längden på en timme och tio minuter

Berättelsen äger rum i en siciliansk by från 1800-talet och är på sicilianska. Det är ett typiskt kärleksdrama med förräderi, kärlek och drama. Du kan läsa hela berättelsen på engelska HÄR.

Sicily has hundreds of cosy small villages to visit all with a story to tell. One tired day in the office we decided to just drop it all and drive to Savoca for a coffee to get away from work a projects. This village is just 20 min drive from Taormina where you find complete silence and relax. Here you can have a coffe and cake at the famous Bar Vitelli from the Godfather triology. The bar sells a very nice book about this film. Please ask for it from the cashier as this book was actually the last copy for this season. They promised to buy in more.

Svenska

Sicilien har hundratals mysiga små byar att besöka, alla med en historia att berätta. En trött dag på kontoret beslutade vi att bara släppa allt och körde till Savoca för en kopp kaffe och för att komma bort från arbetet samt alla projekt. Denna by ligger bara 20 minuters bilresa från Taormina där du finner fullständig tystnad och slappnar av. Här kan du ta en kaffe och tårta på den berömda Bar Vitelli från Gudfadern trilogin. Baren säljer en fin bok om denna film. Fråga efter den i kassan eftersom denna bok var faktiskt den sista kopian för den här säsongen. De lovade att ta in fler.
savoca1savocaimg_2919img_2923

Savoca, one of the villages where Godfather was filmed. A very cosy village just 25 min north of Taormina. Here you find the famous bar, Bar Vitelli. Best time to visit is spring or autumn to avoid tourist crowds.

Svenska

Savoca, en av de byarna där Gudfadern spelats in. En otroligt mysig by bara 25 min norr om Taormina. Här hittar du också den kända baren, Bar Vitelli. Bäst tid att besöka är vår eller höst för att undvika turiststömmarna.
IMG_2919IMG_2922IMG_2925 IMG_2945IMG_2946IMG_2926 IMG_2927 IMG_2928IMG_2929 IMG_2930 IMG_2931IMG_2939 IMG_2943

This place in Forza D'Agro' is in first part of Godfather triology. The church that appears when Michael goes to Corleone for the first time along with his bodyguards. It appears again in the second part when Vito escapes to America while Don Ciccio's men threaten the neighbors. Also when young Vito and his family visit Corleone. 

---------------------------------

Svenska 

Denna plats i Forza d'Agro' är i första delen av Gudfadern trilogin. Kyrkan som visas när Michael går till Corleone för första gången tillsammans med sina livvakter. Den visas igen i den andra delen när Vito flyr till Amerika medan Don Ciccio's män hotar grannarna. Också när unga Vito och hans familj besök Corleone.

Forza D'Agro' is a small mountain village just 20 minutes north of Taormina. Here also scenes from Godfather are made. Was surpriced to see that the only Godfather sign was a restaurant called Il Padrino, but then the village has not made any PR for the most interesting things to do, to visit the places where scenes are filmed. I had to ask a pizza restaurant where to go.
It is a very cosy village to spend half day and for lunch. Many narrow streets and an amazing view.
For lunch is better to walk a little but further from the main Piazza. Better quality of foods and calmer.
----------------------------------
Svenska

Forza d'Agro' är en liten bergsby bara 20 minuter norr om Taormina. Här är också scener från Gudfadern filmade. Blev överraskad att se att det enda Gudfadern tecknet var en restaurang som heter Il Padrino, men sen har inte byn gjort någon PR för den mest intressanta saken att göra, att besöka de platser där scenerna filmats. Jag var tvungen att be en pizza restaurang vart vi skulle .
Det är en väldigt mysig by att tillbringa halva dagen och till lunch. Många smala gator och en fantastisk vy.
Till lunch är det bättre att gå lite men längre från det huvudtorget. Bättre kvalitet på mat och lugnare.