Tag Archives: Graduation

4 Comments

Titles in Italy are very important. Everyone who has a university degree or a higher status makes sure people uses Direttore, Dottore, Professoressa and so on. It was very difficult for me to learn all these titles and I still do not know because each position has its own title. So I say Dottoressa or Professore to be sure. Then I also explain that I am not used to titles because in scandinavia we do not use them.
In central europan countries they also use titles, but not so often like Italy.
It is also quite funny that when a person has almost finished their studies they use the title everywhere, also on business cards even if they do not have a job.
I have also decided not to use a title when I work. Everybody knows I have university studies, am an entrepreneur, and still will study. The reason why I do not want to use the title is that people starts to act different and they get a false respect for me. It is nicer to meet people as they are and have a relaxed sitiuation.

As a wine producer says "At the end we will all end up in 1x2 m" (the box)
--------------------------------------------
Svenska

Titlar i Italien är mycket viktigt. Alla som har en högskoleexamen eller en högre status ser till att folk använder Direttore, Dottore, Professoressa och så vidare. Det var mycket svårt för mig att lära mig alla dessa titlar och jag vet fortfarande inte eftersom varje position har sin egen titel. Så jag säger Dottoressa eller Professore att vara säker. förklarar jag också att jag inte är van vid titlar eftersom i Skandinavien använder vi inte dem.
I centraleuropeiska länder används också titlar, men inte ofta som Italien.
Det är också ganska roligt att när en person nästan har avslutat sina studier, så använder de titeln överallt, även visitkort och även om de inte har ett jobb.
Jag har också beslutat att inte använda min titel när jag jobbar. Alla vet att jag har högskoleutbildning samt entreprenör, och fortfarande kommer att studera. Anledningen till att jag inte vill använda titeln är att folk börjar agera annorlunda och de får en falsk respekt för mig. Det är trevligare att träffa människor som de är, och ha en avslappnad situation.

Som en vinproducent säger "I slutet kommer vi alla att hamna i 1x2 m" (lådan)