Tag Archives: Hiking

From Taormina city you can take the stairs up the hill to Santuario Madonna della Rocca. It is the stone buildings you see from Corso Umberto above Taormina. You find the stairs by the Q8 gas station. Do note it is thousands of steps combined with breathtaking views. This small church is built during the arab-norman era in Sicily and located 398 m a.s.l. Every year the third weekend in September festivities are organized to celebrate the Madonna. It is one of the most important religious happenings in Taormina.
We took a walk up there, all the stairs.

Svenska

Från Taormina stad kan du ta trapporna uppför berget till Santuario Madonna della Rocca. Det är stenbyggnaderna du ser från Corso Umberto ovanför Taormina. Du hittar trapporna vid Q8 bensinstation. Notera att det är tusentals trappsteg i kombination med hisnande vyer. Denna lilla kyrka är byggd under arabisk-normandiska eran på Sicilien och ligger 398 m.ö.h.. Varje år den tredje helgen i september ordnas festligheter för att fira Madonnan. Det är en av de viktigaste religiösa händelserna i Taormina.
Vi tog en promenad upp dit, alla trapporna.

20170115_123416_resized

View down to Taormina on the way up  //  Vy ner till Taomina påväg upp

20170115_123318_resized20170115_124126_resized

View south coast towards Giardini-Naxos bay  // Södra kusten, vy mot Giardini-Naxos vik

20170115_124410_resized20170115_124816_resized

Since som years I am part of a sicilian history and cultural group where we visit ancient places and experts in the area tells us all about the place and about sicilian history. Before the trip to Scandinavia we visited Coste di Santa Febronia located in the valley of Catania, between Palagonia and Militello. This is a place created by the hermits. On the top you find an ancient greek city with original cave carvings and paintings. Here you also find many edible plants and 5 million year old fossiles. The final leftovers are from year 1500 when the place got abandoned. You can see on the mountain walls different levels of the water.

We are approximately 400 m a.s.l. with a fantastic view.

Svenska

Sedan ett par år är jag med i en siciliansk historia- och kulturell grupp där vi besöker antika platser och experter inom området berättar allt om platsen och om siciliansk historia. Innan resan till Skandinavien besökte vi Coste di Santa Febronia som ligger i Catania dalen, mellan Palagonia och Militello. Detta är en plats som skapats av eremiter. På toppen hittar du en gammal grekisk stad med original grottristningar och målningar. Här hittar du också många ätbara växter och 5 miljoner år gamla fossiler. De slutliga resterna är från år 1500 när platsen blev övergiven. Du kan se de olika vattenhöjderna på bergsväggarna.

Vi är ca 400 m.ö.h med en fantastisk utsikt.

CosteStFebb 004CosteStFebb 009CosteStFebb 022CosteStFebb 025CosteStFebb 028CosteStFebb 030CosteStFebb 034CosteStFebb 039CosteStFebb 043CosteStFebb 046CosteStFebb 048CosteStFebb 052CosteStFebb 054CosteStFebb 060CosteStFebb 070CosteStFebb 074CosteStFebb 079CosteStFebb 080CosteStFebb 010

On our sunday hikes we visit cultural and archaeological places in Sicily. I have come to understand that Sicily is one of the biggest historical places in the world. Here we are at Rossomanno, a place where hermits built a living to be away from the "normal" civilisation that era and to get away from the church who just brought taxes and other misery. Inside you can find their type of church that may be called as the true christianity (for those who believes).

Svenska

våra söndagsvandringar besöker vi kulturella och arkeologiska platser på Sicilien. Jag har kommit att förstå att Sicilien är en av de största historiska platserna i världen. Här är vi på Rossomanno, en plats där eremiter byggde ett liv för att komma bort från den "normala" civilisationen från denna era och att komma bort från kyrkan som bara kom med skatter och annat elände. Inuti hittar du deras typ av kyrka som kan kallas den sanna kristendomen (för dem som tror).
Rossomanno 003 Rossomanno 004 Rossomanno 008Rossomanno 010 Rossomanno 023Rossomanno 027Rossomanno 032Rossomanno 037 Rossomanno 051Rossomanno 054Rossomanno 055

This insect in the sicilian fauna is named Mantide Religiosa and she kills her mate after mating. It is very rare to see them but last sunday during the hike we were lucky to find one. In Sicily making jokes about men is not appreciated, but bad and cruel jokes about women seems to be allowed, so of course I took the chance to say to the men in the group that we women should learn something from this insect. I do not need to write the reactions here.
Rossomanno 041

Denna insekt i den sicilianska faunan heter Mantide Religiosa och hon dödar sin partner efter parning. Det är mycket ovanligt att se dem, men i söndags under vandringen hade vi tur att hitta en. Att skämta om män på Sicilien uppskattas inte, men dåliga och grymma skämt om kvinnor verkar vara tillåtet, så naturligtvis tog jag chansen att säga till männen i gruppen att vi kvinnor ska lära oss något av denna insekt. Jag behöver inte skriva reaktionerna här.

Sometime ago we visited a place called Borgo Tinto, The Colored Fort. This fort was not colored with normal color, it was a place for a battle and the area was colored with blood. Om my lap on the last photo you see ceramics findings from the african era (black) and greek era (red).

Svenska

Ett tag sedan besökte vi en plats som heter Borgo Tinto, Det Färgade Fortet. Detta fort var inte färgat med vanlig färg, det var en plats för en kamp och området blev färgat med blod. På mitt knä på den sista bilden du ser keramik fynd från afrikanska eran (svart) och grekiska eran (röd).
Maj 031Maj 032Maj 030

Monte Scarpello lies just 40 minutes east from Catania. In this mountain top lived 200 Hermits until 1550 and the population vanished 1800 when the Vatican tax system reached the area. Then bandits stole everything that had some kind of worth. And during 1940 it was under police control to save this historical place. Here they lived in peace because everyone minded their own business, had their own place and own agricultural activity. On the top, approximately 4km from the road, you find a church that is still functioning and where they hold religious fests in the beginning of May each year. The church belong to two municipalities and the aisle in between divides the church to Agira and Castle Iudica. Here you can find leftovers from three munks people still pray to.

We walked all the way up. It is 4 km up-hills and takes about two hours.

Svenska

Monte Scarpello ligger bara 40 minuter österut från Catania. I denna bergstopp levde 200 eremiter tills 1550 och befolkningen försvann 1800 när Vatikanens skattesystem nådde området. Sen stal banditer allt som hade någon form av värde. Och under 1940 var det under poliskontroll för att rädda denna historiska plats. Här bodde de i fred eftersom alla tog hand om sina egna angelägenheter, hade sin egen plats och egen jordbruksverksamhet. På toppen, ca 4 km från vägen, du hittar en kyrka som fortfarande är i funktion och där de innehar religiösa fester i början av maj varje år. Kyrkan tillhör två kommuner och gången  emellan delar kyrkan till Agira och Castel di Iudica. Här kan du hitta resterna från tre munkar som människor fortfarande ber till.
Vi gick hela vägen upp. Det är 4 km uppförsbacke och tar cirka två timmar.

Monte Scarpello 067Monte Scarpello 017Monte Scarpello 022Monte Scarpello 026Monte Scarpello 031Monte Scarpello 037Monte Scarpello 040Monte Scarpello 041Monte Scarpello 042Monte Scarpello 044Monte Scarpello 052Monte Scarpello 054 Monte Scarpello 070

We visited a location called Piano Casazze in Sicily. On this place was located a very important greek city built 400-300 B.C. It was a agricultural business city where also their money called Galaria had a grape symbol. Money had different symbols depending of the area and what was mainly produced in that area. People lived in caves and structures built of stone. Under the hill you can find an arabian synagogue. The historical guide said the origins are from 2500-1500 B.C. I have to ask again...

We are heading to the white hill top on the left.

Svenska

Vi besökte en plats som heter Piano Casazze på Sicilien. På denna plats låg en mycket viktig grekisk stad byggd 400-300 f.Kr. Det var en jordbruksstad där också deras pengar som kallas Galaria hade en druva som symbol. Pengarna hade olika symboler beroende av området och vad som huvudsakligen produceras i det området. Folk bodde i grottor och strukturer byggda av sten. Under kullen kan du hitta en arabisk synagoga. Historiska guiden sade att ursprunget är från 2500-1500 f.Kr. Jag måste fråga igen ...

Vi är påväg mot den vita toppen på vänster sida.

Tour Greek city 021Tour Greek city 022Tour Greek city 025Tour Greek city 031Tour Greek city 034Tour Greek city 038Tour Greek city 039