Tag Archives: History

2 Comments

I love this island like my home Lapland. Sicily is not complicated as sicilians say. Sicily is just difficult, like a wild horse you have to ride in and it took some years for us two to become friends. Sure I have lived here past life as it took so short time to understand what all this beauty is about.
The money I have earned here I will invest here coming years and hopefully be able to give more of Sicily to people who would like to have a piece of paradise in their life not passing all the mountains I had to climb before I got there.

Svenska

Jag älskar den här ön som mitt hem Lappland. Sicilien är inte komplicerat som sicilianarna säger. Sicilien är bara svårt, som en vild häst man måste rida in och det tog några år för oss två att bli vänner. Visst jag har bott här ett tidigare liv då det tog så kort tid att förstå vad all denna skönhet handlar om.
De pengar jag har tjänat här jag kommer att investera här kommande år och förhoppningsvis kunna ge mer av Sicilien till människor som vill ha en bit av paradiset i sitt liv och inte behöva klättra över alla berg jag tvunget fick göra innan jag kom dit.

Leave a reply

Savoca, one of the villages where Godfather was filmed. A very cosy village just 25 min north of Taormina. Here you find the famous bar, Bar Vitelli. Best time to visit is spring or autumn to avoid tourist crowds.

Svenska

Savoca, en av de byarna där Gudfadern spelats in. En otroligt mysig by bara 25 min norr om Taormina. Här hittar du också den kända baren, Bar Vitelli. Bäst tid att besöka är vår eller höst för att undvika turiststömmarna.
IMG_2919IMG_2922IMG_2925 IMG_2945IMG_2946IMG_2926 IMG_2927 IMG_2928IMG_2929 IMG_2930 IMG_2931IMG_2939 IMG_2943

2 Comments

Francofonte is a cosy mountain town just 30 minutes fron Catania, on the road towards Ragusa. It is called Francofonte, which means From the Source, because it was one of the few towns where the water was free and not taxed. In the center you can also find a very special building with many faces in the facade. Each face has a different expression. The town is also located in one of the orange districts in Sicily.

Svenska

Francofonte är en mysig bergsstad bara 30 minuter från Catania, på vägen mot Ragusa. Den kallas Francofonte, vilket betyder Från Källan, eftersom det var en av de få städer där vattnet var gratis och inte beskattades. I centrum kan du också hitta en mycket speciell byggnad med många ansikten i fasaden. Varje ansikte har olika uttryck. Staden är också mitt i en utav Siciliens apelsindistrikt.

072073074071075077076

Leave a reply

Since som years I am part of a sicilian history and cultural group where we visit ancient places and experts in the area tells us all about the place and about sicilian history. Before the trip to Scandinavia we visited Coste di Santa Febronia located in the valley of Catania, between Palagonia and Militello. This is a place created by the hermits. On the top you find an ancient greek city with original cave carvings and paintings. Here you also find many edible plants and 5 million year old fossiles. The final leftovers are from year 1500 when the place got abandoned. You can see on the mountain walls different levels of the water.

We are approximately 400 m a.s.l. with a fantastic view.

Svenska

Sedan ett par år är jag med i en siciliansk historia- och kulturell grupp där vi besöker antika platser och experter inom området berättar allt om platsen och om siciliansk historia. Innan resan till Skandinavien besökte vi Coste di Santa Febronia som ligger i Catania dalen, mellan Palagonia och Militello. Detta är en plats som skapats av eremiter. På toppen hittar du en gammal grekisk stad med original grottristningar och målningar. Här hittar du också många ätbara växter och 5 miljoner år gamla fossiler. De slutliga resterna är från år 1500 när platsen blev övergiven. Du kan se de olika vattenhöjderna på bergsväggarna.

Vi är ca 400 m.ö.h med en fantastisk utsikt.

CosteStFebb 004CosteStFebb 009CosteStFebb 022CosteStFebb 025CosteStFebb 028CosteStFebb 030CosteStFebb 034CosteStFebb 039CosteStFebb 043CosteStFebb 046CosteStFebb 048CosteStFebb 052CosteStFebb 054CosteStFebb 060CosteStFebb 070CosteStFebb 074CosteStFebb 079CosteStFebb 080CosteStFebb 010

Leave a reply

Have seen some interesting documentaries about how different continents were created on the earth we live on today and in one was mentioned how Sicily was created. It was the north plate and south plate that collided and gave Sicily the unique environment with much water, hills and valleys. Then the volcanic area helped to create the north part of Sicily and the islands. During this special hike to the ancient Palagonia, 400 m.a.s.l, I could touch history with my own hands. You can see traces and fossils from that collision on the photos below. It is amazing that in this height see and touch sea shells and water levels (third photo)  in the mountain stone and walls.

Svenska

Har sett ett par intressanta dokumentärer om hur olika kontinenter skapades på jorden vi lever på i dag och i ena nämndes hur Sicilien skapades. Det var den norra plattan och söder plattan som kolliderade och gav Sicilien den unika miljön med mycket vatten, kullar och dalar. vulkan områderna bidrog till att skapa den norra delen av Sicilien och öarna. Under denna speciella vandring till det antika Palagonia, 400 meter över havet, kunde jag vidröra historia med mina egna händer. Du man se spår och fossiler från denna kollision på bilderna nedan. Det är häpnadsväckande att i denna höjd se snäckskal och vattennivåer (tredje fotot) i bergssten och väggar.
CosteStFebb 002CosteStFebb 019CosteStFebb 011

Leave a reply

On our sunday hikes we visit cultural and archaeological places in Sicily. I have come to understand that Sicily is one of the biggest historical places in the world. Here we are at Rossomanno, a place where hermits built a living to be away from the "normal" civilisation that era and to get away from the church who just brought taxes and other misery. Inside you can find their type of church that may be called as the true christianity (for those who believes).

Svenska

våra söndagsvandringar besöker vi kulturella och arkeologiska platser på Sicilien. Jag har kommit att förstå att Sicilien är en av de största historiska platserna i världen. Här är vi på Rossomanno, en plats där eremiter byggde ett liv för att komma bort från den "normala" civilisationen från denna era och att komma bort från kyrkan som bara kom med skatter och annat elände. Inuti hittar du deras typ av kyrka som kan kallas den sanna kristendomen (för dem som tror).
Rossomanno 003 Rossomanno 004 Rossomanno 008Rossomanno 010 Rossomanno 023Rossomanno 027Rossomanno 032Rossomanno 037 Rossomanno 051Rossomanno 054Rossomanno 055

Leave a reply

Sometime ago we visited a place called Borgo Tinto, The Colored Fort. This fort was not colored with normal color, it was a place for a battle and the area was colored with blood. Om my lap on the last photo you see ceramics findings from the african era (black) and greek era (red).

Svenska

Ett tag sedan besökte vi en plats som heter Borgo Tinto, Det Färgade Fortet. Detta fort var inte färgat med vanlig färg, det var en plats för en kamp och området blev färgat med blod. På mitt knä på den sista bilden du ser keramik fynd från afrikanska eran (svart) och grekiska eran (röd).
Maj 031Maj 032Maj 030

Leave a reply

We visited the Caratabia Caves just by Mineo, approximately 40 minutes from Catania by car. This place is also called Castello delle Pietre = Stone Castle. These two caves are from the hellenistic and greek era where you can find original inscriptions on the cave walls dated about 500 B.C. There are two caves, one for living and animals, and in the second cave they made wine and ricotta, you can see the hole in the ground on the 6th photo where they produced these foods. If you want to visit these, you need you need to contact a guide by the municipality to open up the entrance.

Svenska

Vi besökte Caratabia Grottorna vid Mineo, cirka 40 minuter från Catania med bil. Denna plats kallas också Castello delle Pietre = Sten Slottet. Dessa två grottor är från den hellenistiska och grekiska eran där du hittar originalristningar grottväggarna daterade omkring 500 f.Kr. Det finns två grottor, en för att leva i och djur, och i den andra grottan de gjorde vin och ricottaost, du kan se hålet i marken det 6:e fotot där de producerade dessa livsmedel. Om du vill besöka grottorna behöver du kontakta en guide via kommunen för att öppna upp entrén.
Maj 005Maj 004Maj 008Maj 010Maj 016 Maj 019Maj 018