Tag Archives: Information

Leave a reply

If you are traveling to Sicily please read this.

  1. I get many mails and requests of tips about Sicily; what to see, hotels to recommend, restaurants where to eat, what to eat, what to buy ecc. I rarely answer because it would be a full time job and I already have couples of activities to run every day. I recommend to go to the right side of this blog and click on Categories. There you find a collection of ten years of information about Sicily; places, towns, cities, beaches and much more. You also have a Search tool on the top where you can write key words and posts will come up.
  2. Abandoned cats and dogs. If you come here for a week or two and start to take care of street dogs and cats, do not expect to find a solution for the situation when you leave. In Sicily many animals lives on the streets, BUT many Sicilians are treating them well and leaves food. In many municipalities they have e.g. Cat Places where the municipality informs that they get fed daily. Here I have learned to always have foods e.g. in my car even if I do not have domestic animals and I leave foods outdoors every evening. Best way to help an animal, if you like, is to take it to the next veterinarian, fix a pass port and take the creature with you when you leave. The cat and dog was here before you came, and if it's still alive it means they have foods somewhere in the area. Don't expect to find a shelter or contact someone else to take over the "problem". It is not always a problem, it is just a different system.

Welcome to Sicily!

LivingInSicilyBlog

Svenska

Om du reser till Sicilien, läs det här:

  1.  Jag får många mail och förfrågningar om tips om Sicilien; vad att se, hotell att rekommendera, restauranger där man ska äta, vad man ska äta, vad man ska köpa ecc. Jag svarar sällan för att det skulle vara ett heltidsjobb och jag har redan ett par aktiviteter att ta hand om varje dag. Jag rekommenderar att du går till bloggens högra sida och klicka på Categories. Där hittar du en samling av tio års information om Sicilien; platser, byar, städer, stränder och mycket mer. Du har också ett sökverktyg på toppen där du kan skriva nyckelord och inlägg kommer att komma upp.
  2. Övergivna katter och hundar. Om du kommer hit för en vecka eller två och börjar ta hand om gatuhundar och katter, förvänta dig inte att hitta en lösning på situationen när du lämnar ön. På Sicilien finns många djur på gatorna, men många sicilianare behandlar dem väl och lämnar mat. I många kommuner har de t.ex. Kattplatser där kommunen informerar om att de får mat dagligen. Här har jag lärt mig att alltid ha mat, t.ex. i min bil även om jag inte har husdjur och jag lämnar mat utomhus varje kväll. Bästa sättet att hjälpa ett djur om du vill är att ta det till veterinär, fixa ett pass och ta varelsen med dig hem när du lämnar. Katten och hunden var här innan du kom, och om den fortfarande lever betyder det att de har mat någonstans i området. Förvänta dig inte att hitta ett hem eller kontakta någon annan för att ta över "problemet". Det är inte alltid ett problem, det är bara ett annat system.

Välkommen till Sicilien!

 

Leave a reply

Sponsrat Inlägg

Informationsflödet i världen ökar i snabb takt i och med internets framfart och nya kommunikationslösningar. I organisationer kan det vara svårt att hänga med och anpassa sig till den ständigt förändrade världen som mer och mer handlar om rätt kommunikation, och med all förändringar uppstår även nya behov. Då växer också nya företagsverksamheter upp som är specialiserade att hjälpa företag med rätt kommunikation både internt och externt. Centuri är ett av dessa företag, som även kan hjälpa med att företaget får rätt extern kommunikation och inte drunknar i informationsbruset.

dhUndvik detta och få ordning på verksamhetens information

Centuri har specialiserat sig på enkelhet som gör det enkelt att finna den information du behöver i din organisation utan att ha koll på var informationen är lagrad. Enkelheten finner du i genom att använda vissa sökord för att finna det du söker, t.ex. om du behöver finna information om företagets logistik hantering så finner du all lagrad information genom att söka via ordet logistik. Eller du kan också ta fram en kronologisk sammanfattning om alla dokument som inlagts den senaste veckan. I en organisation där informationen vandrar genom olika led och avdelningar är enkelhet och rätt informationsflöde mycket viktigt för att få verksamheten att fungera på ett tillfredsställande sätt. Där har Centuri en mycket flexibel lösning för er! Centuri även granskar och publicerar innehållet i dokumentet så den är sakriktig och aktuell.
Centuri.se

Leave a reply

I buy and get as gifts alot of books about Sicily, sometimes in english, sometimes in italian, sometimes in sicilian...and this is a repeating thing that happens in some locally bought books, like this one where they have not checked the book before printing, so some pages are in italian and some in english.
---------------------------
Svenska
Jag köper och får i present massa böcker om Sicilien, ibland på engelska, ibland på italienska, ibland siciliansk ...och detta är en återkommande sak som händer i vissa lokalt köpta böcker, som den här där de inte har kontrollerat boken före utskrift, vissa sidor är på italienska och några på engelska.

Leave a reply

Got an own contact person at Italian Chamber of Commerce, so consultants can not fool money. It is a big difference from "more or less 250-300 €" for fees, than the correct sum of 141,50€. A consultant has to know the job they are doing. Vague answers makes me back off immediately. 
This is also one key problem in Italy. Many people to not make their business to get informed. Consultants, lawyers etc know it and can easily fool money from people.
But when you go in with right information, they do their job correctly.
And never send in all info at once especially when you are creating a company, it is quite usual they steal others work to give a tip to a friend or family member.  

Alot of work that is consider only to be made by consultants, you can do yourself.
---------------------------------
Svenska

Fick en egen kontaktperson på italienska handelskammaren, konsulterna inte kan lura pengar. Det är en stor skillnad från "mer eller mindre 250-300 " för avgifter, än den korrekta summan av 141,50 . En konsult ska veta hur jobbet ska göras. Vaga svar gör att jag drar mig tillbaka omedelbart.
Detta är också ett centralt problem i Italien. Många människor bryr sig inte att söka information. Konsulter, advokater etc vet det och kan lätt lura pengar från folk.
Men när du går in med rätt information, de gör sitt jobb korrekt.
Och aldrig skicka in all information på en gång speciellt när du skapar ett nytt företag, det är ganska vanligt att de stjäl andra arbete för att ge ett tips till en vän eller familjemedlem.

 
Många arbeten som anses att endast konsulter kan göra, kan du göra själv.