Tag Archives: Isola Ecologica

Catania has two recycling stations where people can leave all kinds of trash that gets recycled and creates a new economy in the socitety. 2013 this station at Viale Tirreno had 40 people a day who left trash, 2014 the number has increased to 60 people a day.
Every citizen and company who recycles here gets a tax relief calculated on the quantity they recycle.

Svenska

Catania har två återvinningsstationer där människor kan lämna alla typer utav skräp som blir återvunnet och skapar en ny ekonomi i samhället. Denna station på Viale Tirreno hade år 2013, 40 personer om dagen som återvann, 2014 har antalet ökat till 60 personer per dag.
Varje medborgare och företag som återvinner här får en skattelättnad som beräknas på den kvantitet som de återvinner.