Tag Archives: Italians

Italians, especially sicilians, are experts to create long words for passwords and for e-mail adresses. Like this wifi password in a restaurant in Santa Teresa Riva. It's the same with many websites and email adresses. E.g. if Giovanni opens a organic green garden, don't be surprised if he contacts you from an email adress that goes something like this: giardinoverdebiologicodigiovanni@gmail and sends you the welcoming to his website giardinoverdebiologicodigiovanno.com. I asked several times why not just shorten it to GVBG.com or something. But they say it is important that they see immediately what it is all about.

Svenska

Italienare, särskilt sicilianare, är experter att skapa långa ord för lösenord och för e-postadresser. Som detta wifi lösenord i en restaurang i Santa Teresa Riva. Det är samma sak med webbplatser och e-postadresser. T.ex. om Giovanni öppnar en ekologisk grön trädgård, bli inte förvånad om han kontaktar dig från en e-postadress som går ungefär så här: giardinoverdebiologicodigiovanni@gmail och skickar sen ett välkomnande till sin hemsida giardinoverdebiologicodigiovanni.com. Jag har frågat flera gånger varför inte bara förkorta det till GVBG.com eller något. Men de säger att det är viktigt att de genast ser vad det handlar om.

20151104_122234

A woman has left hundreds of messages all over Catania to her ex-boyfriend, saying Vito Chiarenza in Cibali (part of the town). I beg you to come back. I do not feel well.-  Vito Chiarenza, call Giusy. Come back to Rome. / Guisy. And these messages are not enough, she has also written the same message on 150 local buses. Costed local bus company thousands of euros to wash them. Then what it has costs the house owners....

Svenska

En kvinna har lämnat hundratals meddelanden över Catania till sin före detta pojkvän, sägandes VitoChiarenza i Cibali (stadsdel). Jag ber dig att komma tillbaka. Jag mår inte bra. - Vito Chiarenza, ring Giusy. Kom tillbaka till Rom. / Guisy. Och dessa meddelanden är inte allt, hon har skrivit samma budskap 150 lokala bussar. Kostade lokala bussbolaget tusentals att tvätta dem. Sen vad det kostat husägarna...

P1130372P1130373

1 Comment

I never thought that Italy's problem is the politicians fault, for if a society works or does not work actually depends on the family structure. So says even the Italians; the people, politics, the law and the church.
If a society does not work, it's because the family structure does not work. Everything in society depends on how children are raised for these children are then sitting in Parliament, government offices, banks, schools, healthcare etc.. If they can not take care of themselves, how will they then be able to take care of a country?
This is my only socio-political opinion in Italy...but I never say it straight to Italians, because they do not want to hear and there it is actually nothing that I care about. Have seen enough these five years.
It is the children who are the future, not the parents!

As the mother bird, she pushes her baby birds from the nest, to try their own wings and then they can fly by themselves.

Nuff' said...

Svenska

Jag har aldrig tyckt att italiens problem är politikernas fel, för att om ett samhället fungerar eller inte fungerar beror faktiskt på familjestrukturen. Så säger även italienarna själva; folket, politiken, lagen och kyrkan. Om ett samhälle inte fungerar, beror det på att familjestrukturen inte fungerar. Allt i samhället beror på hur barnen uppfostras för de är dessa barn som sedan sitter i Parlamentet, myndigheternas kontor, banker, skolor, sjukvård osv. Om de inte kan ta hand om sig själva, hur ska de sen kunna ta hand om ett land?
Detta är min enda samhällspolitiska åsikt i Italien...men detta säger jag aldrig till italienare, för de vill inte höra och det är faktiskt inget som jag bryr mig om. Har sett tillräckligt dessa fem år.
Det är barnen som är framtiden, inte föräldrarna!

Som fågelmamman. Hon puttar sina fågelungar ut ur boet, att prova sina egna vingar och sedan kan de flyga själva.

Nog sagt...

1 Comment

Some months ago we installed FastWeb as internet provider and it did not work at all so we made a claim and the service got cancelled and we got a confirm. Now they send invoices anyway and I have to make a claim again. But this time I send with an invoice from me for wasting my time.
"Administrative Support for Fastweb
150€ hour
2 hours
+ 19 € adm, fees (telephone, printer, paper)"


I did this once in Sweden and it ended the bullshit. Never heard from them again...The italian system does this because people gets scared and pays, and companies and public offices knows it. Then people feel lured. Well, why did you not fight for your right? 

-----------------------------------
Svenska

För ett par månader sedan installerade vi FastWeb som internetleverantör och det fungerade inte alls så vi gjorde en reklamation och tjänsten avbröts och vi fick en bekräftelse. Nu skickar de fakturor ändå och jag måste göra en reklamation igen. Men den här gången skickar jag med en faktura från mig för att de slösar min tid.
"Administrativt stöd till Fastweb
150 timme
2 timmar
+ 19 adm, avgifter (telefon, skrivare, papper) "

Jag gjorde det en gång i Sverige och det tog slut med skitsnacket. Aldrig hört från dem igen...Det italienska systemet gör detta eftersom folk blir rädda och betalar, företag och offentliga kontor vet det. Sen känner sig  människor lurade. Tja, varför kämpa du inte för din rätt?