"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Jack Russell

Merry Christmas from Sicily!

Jack London with family wishes all a Merry Christmas from Sicily!

JL

Follow and like:

Dog Insurances in Italy…

Well, after we got the new family member of course we started to look for dog insurances. Got a quite big surprice that italian insurances offers only insurances that covers damage against a third part, meaning if the dog hurts another animal or person. Nowhere is to be found insurances that covers Vet. bills, illness, surgery, travel costs and other “normal” things. We are now looking for an international insurance where the “normal” things are always covered and damage against third person is just a side note.

I do not know how to translate this; if Italy is way behind in these things or if the damage against third part is a hudge issue and says alot of pet owners here. For me it was a big shock to see only one type of insurance.

Jack London 001

Little Jack London

Svenska

N?v?l, efter att vi f?tt den nya familjemedlem b?rjade vi naturligtvis leta efter hundf?rs?kringar. Fick en ganska stor ?verraskning att italienska f?rs?kringar erbjuder endast f?rs?kringar som t?cker skador mot tredje part, vilket inneb?r att om hunden skadar ett annat djur eller m?nniska. Ingenstans g?r att finna f?rs?kringar som t?cker Vet. r?kningar, sjukdom, kirurgi, resekostnader och andra “vanliga” saker. Vi s?ker nu en internationell f?rs?kring d?r de “normala” sakerna ?r alltid t?ckta och skador mot tredje person ?r bara en sidoanteckning.
Jag vet inte hur man ?vers?tter detta, om Italien ?r l?ngt efter i dessa saker, eller om skadan mot tredje part ?r ett stort problem och det s?ger mycket av djur?gare h?r. F?r mig var det en stor chock att se endast en typ av f?rs?kring.

Follow and like:

A new Family Member

Right after the trip arrived a new family member. His name is Jack London and is 2 months. So much joy in such a small package. He is born in Catania and eats homemade and organic foods.

Svenska

Direkt efter resan kom en ny familjemedlem. Hans namn ?r Jack London och ?r 2 m?nader. S? mycket gl?dje i ett s?dant litet paket. Han ?r f?dd i Catania och ?ter hemlagat och ekologiskt.
Jack London 002

Follow and like:

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank