Tag Archives: Landscape

Sicily has so many breathtaking places that offers amazing views over the island and a clear day you can see as far as the eye reaches. But these places are difficult to find and you need to know where they are to visit them, well hidden places. Here is an amazing view from Mongialino.

Svenska

Sicilien har så många fantastiska platser som erbjuder fantastiska utsikter över ön och en klar dag kan du se långt ögat når. Men dessa platser är svåra att hitta och du måste veta var de är för att besöka dem, väl gömda platser. Här är en fantastisk vy från Mongialino.
Mongialino 020Mongialino 026Mongialino 039Mongialino 045Mongialino 047

Most part of the Sicily has no forest. You find some forest on Etna and on the north side of Etna. But most of the land is bare land with some vegetation with low trees and bushes. Sicily has not always had this landscape. A long time ago Sicily was filled with forests, but all trees was cut down as conquerors always used the fertile island for agricultural produce lika Saffron, Wheat, Wine and much more. Then also for sulfur. Sicily has many sulfur mines, but those a closed today.

Svenska

Större delen av Sicilien har ingen skog. Du hittar en del skog på Etna och på norra sidan av Etna. Men det mesta av marken är bar mark med lite vegetation med låga träd och buskar. Sicilien har inte alltid haft det här landskapet. För länge sedan var Sicilien fylld med skogar, men alla träd kapades av erövrare som använde öns bördiga jord för jordbruksproduktion som t.ex. saffran, vete, vin och mycket mer. Sen även för svavel. Sicilien har många svavelgruvor, men de är stängda idag.

TourJan 038

When you hike in the sicilian landscape you find many ancient caves. Some are still used as stables and some just are there empty with traces from old sicilian civilisation when people still lived in caves.

Svenska

När du vandrar i det sicilianska landskapet finner du många gamla grottor. Vissa används fortfarande som stall och några bara finns där tomma med spår från gamla sicilianska civilisationen när människor fortfarande bodde i grottor.

IMG_1259IMG_1260IMG_1261