Tag Archives: Lava

Stromboli is one of the seven Aeolian islands north of Sicily, these islands are also called The Seven Sisters. Stromboli is an active volcano and have eruptions every day, best seen by and after sunset. Here you find the famous black sand beaches touching the crystal blue sea.

Svenska

Stromboli är en av de sju Eoliska öarna norr om Sicilien, dessa öar kallas också De sju Systrarna. Stromboli är en aktiv vulkan och har utbrott varje dag, de syns bäst vid och efter solnedgången. Här hittar du de berömda svarta sandstränderna som vidrör det kristallklara blå havet.
PAN.STR.Juli2014 080PAN.STR.Juli2014 082PAN.STR.Juli2014 090PAN.STR.Juli2014 092PAN.STR.Juli2014 093PAN.STR.Juli2014 095PAN.STR.Juli2014 096PAN.STR.Juli2014 099PAN.STR.Juli2014 108 PAN.STR.Juli2014 109

2 Comments

This eruption is happening right now. Etnas top crater has a new big eruption. Photo taken from our terass in Catania. Amazing show!

Svenska

Detta utbrott sker just nu. Etnas toppkrater har en stor explosion. Fotot är taget från våran terass i Catania. Fantastisk show!
IMG_1290

Woke up this morning when the phone rang and it was a call from my parents in Sweden. And a call a sunday morning is not good news, so my stomach flipped. But this time they were worried because they have seen on the news that Etna had an eruption and media has created some strong headlines. Even if I live just by its foot, I have not heard nor felt anything even if the window was open. Normally it sounds like a long distance thunder storm.

Well, Etna has eruptions very often and that is good. This one was quite small and has created some problems for the air traffic and the airport was closed some hours. Last year with an even bigger eruption, the airport was closed three days. So why media have written about this little Etna story I do not know as the second photo shows the last big eruption that happened in February this year and the lava streams came quite close and made the locals worried. And not a word in media...so?

P1130234 P1120687

This morning: some smoke development. / Eruption Feb 2013.

Denna morgon: lite rökutveckling.            / Utbrottet Feb 2013.

Svenska

Vaknade i morse när telefonen ringde och det var ett samtal från mina föräldrar i Sverige. Och telefonsamtal en söndagsmorgon är inte goda nyheter, min mage vände. Men den här gången de var oroliga för att de har sett på nyheterna att Etna hade ett utbrott och media har skapat några starka rubriker. Även om jag bor precis vid dess fot, har jag inte hört eller känt något även om fönstret var öppet. Normalt låter som en lång distans åska.

Tja, Etna har utbrott väldigt ofta och det är bra. Detta var ganska litet och har skapat några problem för flygtrafiken och flygplatsen var stängd ett par timmar. Förra året med ett ännu större utbrott, var flygplatsen stängd tre dagar. Så varför media har skrivit om denna lilla Etna händelse jag vet inte eftersom den andra bilden visar det sista stora utbrottet som hände i februari i år och lava strömmar kom ganska nära och gjorde lokalbefolkningen oroliga. Och inte ett ord i media...så?

Alcantara Gorges is just one hour drive from Catania. The river is formed by old lavastreams. The water is clean and cold. Felt like back home in Lapland...

Svenska

Alcantara Gorges ligger bara en timmes bilväg från Catania. Floden är formad av gamla lavaströmmar. Vattnet är rent och kallt. Kändes som att vara hemma i Lappland igen...

Alcantara 049Alcantara 051Alcantara 057Alcantara 059Alcantara 061Alcantara 062