Tag Archives: Lifestyle

m
Metropole Hotel in Taormina has become one of my favourite places for just relaxing with a great view. You find this place in the middle of Corso Umberto. They often have jazz evenings, and from the large terrass you can enjoy the view to Etna, Giardini-Naxos and over the Mediterranean sea that never ends.

Metropol is also a show you up place (in italian Farsi Vedere). I like to observe these people. Men in Gucci ties and women with expensive shopping bags hanging from the side of the chair, sits with their back up straight sipping their coctails and chatting, observing others and carefully checking others designer bags and what they have bought. Despite all this I have never seen so many LV fake bags in one place and also started to notice italian gigolos here with a new woman every week; she pays for drinks, he tries to look interested, every week different ages in new dresses. This place is lika a mini movie of real Taormina that changes with new stars. Observing the happenings while sipping my champagne.  Snacks comes with.

m1

Svenska

Metropole Hotel i Taormina har blivit en av mina favoritplatser för att bara koppla av med en fantastisk utsikt. Du hittar denna plats i mitten av Corso Umberto. De har ofta jazzkvällar, och från den stora terrassen du kan njuta av utsikten till Etna, Giardini-Naxos och över Medelhavet som aldrig tar slut.

Metropol är också en visa upp sig plats (på italienska Farsi Vedere). Jag gillar att observera dessa människor. Män i Gucci slipsar och kvinnor med dyra shoppingpåsar hängandes från stolen, sittande med rak rygg läppjandes på deras coctails blandat med småsnack. De observerar också, dock diskret, och kontrollerar noggrant andras designerväskor och vad de har köpt. Trots allt detta har jag aldrig sett så många falska LV väskor på ett ställe och även börjat lägga märke till italienska gigolos här med en ny kvinna varje vecka; hon betalar för drycker, han försöker se intresserad ut, varje vecka olika åldrar i nya klänningar. Denna plats är som en minifilm om verkliga Taormina som förändras med nya stjärnor. Observerar händelserna medan jag sippar på min champagne. Snacksen är inkluderade.

3 Comments

Jag får några mail från kära bloggläsare om hur jag gjorde det. Tja, först och främst är jag inte super rik här och jag vill inte bli. Denna Sicilien vistelse handlar om att hitta livskvalitet inte kvantitet som det var förut.
I min familj från min fars sida har vi varit företagare i många generationer. Från min mors sida är flesta i medicin- eller tekniska branschen och examinerade från universitet. Jag har aldrig drivits till vara något i mitt liv, min far sa faktiskt till mig många gånger att jag inte bryr om du arbetar McDonalds, så länge du är lycklig! men företagar sinnet jag fick från honom och tålamodet för att åstadkomma saker från min mamma.
Hur jag lyckades ta mig fram på Sicilien är helt enkelt genom att lyssna på råd och sedan göra tvärtom! För en sak jag lärt mig om råd du inte bett om är människor som rådgiver dig till deras förmån eller att få dig att misslyckas! T.ex. jag har aldrig en kvinnlig frisör, PT, relations- eller moderådgivare etc., varför? Vad tror ni?

------------------------------------------------------
Eng: I get some mails from dear blog followers of how I made it. Well, first of all I'm not super rich here and I don't want to be. This Sicily experience is about finding life quality not quantity as it was before.
In my family from my fathers side we have been entrepreneurs for many generations. From my mothers side most are in the medicine or technical business and graduated from universities. I have never been pushed to be something in my life, actually my father told me many times I don't care if you work at McDonalds, as long as you are happy! but the business mind I got from him and patience to achieve things from my mother.
How I managed to get ahead in Sicily is simply by listening to advices and then do the opposite!
Because one thing I learned about advices you havn't asked for are people who advice you for their benefit or to make you fail! E.g. I never have a female hair dresser, PT, relationship- or fashion adviser etc., why? What do you think?

2 Comments

Vad jag glömmer när jag skriver starka inlägg är att klargöra att jag aldrig säger till folk hur de ska göra eller hur man ska leva sina liv. Jag tror att många av er har den bilden av mig. Nej, tvärtom, många håller med. Speciellt de yngre och de älskar att tala om dessa saker. De inlägg jag skriver i min blogg är min åsikt och mina erfarenheter. Många utav inläggen växer fram just utav dialoger som vi har.
Som många människor säger, särskilt unga: Tack för att du skriver om detta. Jag kan inte eftersom jag är i mitten av det.

Förstår.
----------------------------------------------------------
Eng: What I always forget when I write strong posts is to make clear that I never say to people here what they should do or how to live their lives. I think many of you have that image of me. No, on the contrary many agree. Especially the young ones and they love to talk about these things. The posts I write in my blog is my point of view and my experiences. Many of the posts comes from the dialogues we have.
As many people say, especially young ones: Thank you for writing about this. I can't as I'm in middle of it.

Totally understand.

3 Comments

På Sicilien känner jag mig trygg. Inte rädd att gå ut på kvällen. Inte rädd att någon ska bryta sig in. Läser sällan om civila misshandel på gatorna och de bankrånare som är i farten hittas oftast. Mycket imponerad över att män som tar död på sina fruar döms till långa fängelse straff, sist ut 35 år bakom galler och att inte dessa fall bara sopas under mattan som familjebråk.

Brott preskriberas inte, gamla fall tas upp med ny teknik. Kvinnan i fruktaffären ler glatt och frågar Jahapp, så du är på morgontur idag. Inte eftermiddag?. Så van vid att ingen mig ser. Fortfarande ryggar jag mig tillbaka vid många frågor och inte lärt mig att de frågar av nyfikenhet inte för att vilja dig illa eller ute efter annat. Odlare och producenter, deras vänner som ger kontaker, information för de vill hjälpa en. Det tar tid innan de litar på dig, men när de gör det, ta väl vara på det.

Signorina, signorina...il scontrino...! Ropar mannen från brödbutiken. Jag behöver inte kvittot! Men måste ta den om finans polisen råkar kontrollera mitt inköp och går jag utan kvitto, hamnar handlaren i trubbel.

På något sätt får jag intrycket att som medmänniska är man mer värd här.

----------------------------------------------------------
Eng: In Sicily, I feel safe. Not afraid to go out at night. Not afraid that someone will break into my home. Rarely read about civil assault on the streets and the bank robbers who are on the move are usually found. Very impressed that men who kill their wives are sentenced to long prison sentences, the last 35 years behind bars and not that these cases are just swept under the carpet as a family brawl.

Crime are not prescribed, old cases are dealt with new technology. The woman in the fruit shop smiles cheerfully and asks Ah, so you're on the morning tour today. Not afternoon?. So accustomed to no one sees me. Still backing when many questions are asked and not learned that they ask out of curiosity and not to want to hurt you or looking for other things. Growers and producers, their friends provides contacts and information 'cause they want to help one. It takes time before they trust you, but when they do, take good care of it.

Signorina, Signorina ... il scontrino ...! Cried the man from the bread shop. I do not need the receipt! But have to take it if the financial police happen to check my purchase and I go without a receipt. It would end the retailer in trouble.

Somehow I get the impression that as a human being, you are worth more here.

Italienare säger ofta Fra il dire e il fare c'e' di mezzo il mare = mellan att säga och att göra finns ett hav.
Sicilianare brukar skrämma upp nya på ön med orden: Mutui, cosa nostra e'! = Var tyst, det är våran sak!
Då frågar de nya lite skärrade: Träffade vi verkligen på maffian där?

Försöker hålla mig för skratt och lyckas behålla allvaret.

-----------------------------------------------
Eng:

Italians often say Fra il dire e il fare c'è 'di mezzo il mare = Between saying and doing there's an ocean.
Sicilians tend to scare up new ones on the island with the words: Mutui, cosa nostra e '! = Be quiet, it's our thing!
Then new ones ask bit uptight: Did we really the maffia there?

Trying not to laugh and succee to retain seriosity.

5 Comments

Jahaa, vad trevligt att bo på Sicilien, säger mannen i andra sidan luren. Hur länge har du bott där, gift med en sicilianare förstår jag? Barn? Har du detta som deltids aktivitet?

Har bott här snart två år och inte gift eller så. Bor själv, svarar Jojo.

Och då blev det tyst i andra sidan luren och vad samtalet egentligen skulle handla om kom av sig lite…eller kanske att motsvaren inte var de som förväntades vara.

Varför får jag alltid dessa frågor? Måste en kvinna vara gift för att ha flyttat till Sicilien? Deltids verksamhet?

Mest skrämmande är att det inte är italienska män som undrar, utan det är män från de länder där kvinnan har frigjort sig (som det heter). Har kollat av med manliga kollegor och de får aldrig denna fråga. Har mer än en heltidssysselsättning. Hur ska jag ha tid med en man på heltid?

Och Jojo funderar vidare...
----------------------------------------------------
Eng: Ah, yes, how nice to live in Sicily, says the man in the other end. How long have you lived there, married to a Sicilian I understand? Children? Do you have this as part time activity?

Have lived here almost two years and not married or anything, responds Jojo.

And then there is silence in the other end and what the phone call would actually be about came off a bit...or maybe that the answer he got did not matched the expected.

Why do I always get these questions? Must a woman be married to move to Sicily? Part time activity?

Most frightening is that no Italian men wonders, but men from countries where women have freed themselves (as they say). Have checked with male colleagues and they never get these questions. Have more than one full-time job. How would I have time with a man full time?
And Jojo is thinking...

3 Comments

Hamnen i Marina di Ragusa är ett mycket lyckat bygge tack vare EU fonder. Dock är hyrpriserna mycket höga vilket gjort att halva kapaciteten blir nyttjad. Kanske ger en vink hur affärer görs på Sicilien.
---------------------------
Eng: The port of Marina di Ragusa is a very successful construction thanks to EU funds. However, rental prices are very high which mean that half of the capacity is used. It maybe gives a hint how business is done in Sicily.

Nu stängs luckorna en efter en inför hösten. Sommaren, semestern, slappa dagar börjar ta slut för folket och det är dags att ge sig in i nya verkliga livets 11 månader innan semestern kommer igen. Kyrkklockornas ljud har dämpats, öppettiderna i mataffärerna kortats, restaurangernas menyer börjar få tillbaka justerade priser, rea i alla strandbutiker, glassutbudet minskar och samhället börjar lugna ner sig. Nattliga kaoset, olyckor, skratt, ljudet av klackskor, galna parkeringslösingar, avspärrade gator minskar för varje helg.
Nu mot hösten.
Det är fortfarande varmt ute.
------------------------------------
Eng: Now the doors shut one by one before the fall. Summer, holiday, relaxing days has ran out of people and it's time to embark on new 11 months of real life before the holiday comes again. The church bells sound has slowed down, opening hours shortened in food stores, restaurant menus are starting to adjust prices to normal, sale in all the beach shops, icecream varieties are less and society begins to calm down. Nightly chaos, accidents, laughter, the sound of high heels, crazy parkering solutions, cordoned off streets reduces every weekend.
Now comes the autumn.
It's still warm outside.