Tag Archives: Lombardo

The ex-president of Sicily, Lombardo, got convicted to a jail sentence some time ago, and he is in jail. The reason is mafia affairs, economic frauds against the public administration. So, even if he got convicted of mafia affairs he is still getting 6000 €/net monthly from the new Sicilian government that so hard and openly makes PR to be Anti-Mafia and fighting mafia. The president for Sicilia, Crocetta, has been in the EU anti-mafia organisation.
And they still pay 6000€ to a convicted mafia man?

Source: TG5, news in the local radio

Svenska

Den före detta presidenten i Sicilien, Lombardo, blev dömd till ett fängelsestraff för en tid sedan, och han är i fängelse. Anledningen är maffiaaffärer, ekonomiska bedrägerier mot den offentliga förvaltningen. Så även om han blev dömd för maffia angelägenheter får han fortfarande ut 6000 €/netto per månad från den nya sicilianska regeringen som så hårt och öppet gör PR för att vara anti-maffia och slåss emot maffian. Presidenten för Sicilien, Crocetta, har också varit i EU: s anti-maffiaorganisation.
Och de betalar fortfarande 6000 till en dömd maffia man?

...the sicilian ex-president Lombardo got convicted to a jail sentence of 6 years and 8 months for his personal affairs, mafia affairs.

Svenska

Under resan till Sverige dömdes den sicilianska ex-president Lombardo till ett fängelsestraff på 6 år och 8 månader för hans personliga affärer, maffia affärer.

So the ex president of Sicily is in trial for mafia business and other corruption. They ask for ten years in jail. During Lombardos time Sicily has suffered alot; instead of paying un employees they have used the money for parties and expensive vacations. And the funds he has given to his friends instead giving a population a fair chance to the funds.

The Comiso airport has now a functioning line to London and two new routes are planned: Milano and Bergamo. You could already fly to Bruxelles.

Metro plans are going strong; Catania is already in full operation, Palermo will be next and new on the list is also Messina. Crocetta said that it will be a metro in London style.

Svenska

förra presidenten för Sicilien är i rättegång för maffiaaffärer och annan korruption. De begär tio år i fängelse. Under Lombardos tid har Sicilien drabbats av mycket illvilja; istället för att betala arbetslösa, har pengarna använts för fester och dyra semestrar. Och fondmedel har han gett till sina vänner, istället för att ge befolkningen en rättvis chans till fonderna.

Comiso Flygplatsen har nu en fungerande linje till London och två nya linjer planeras: Milano och Bergamo. Du kan redan flyga till Bryssel.

Metro planerna går framåt, Catania är redan i full drift och sen kommer Palermo bli nästa och ny på listan är också Messina. Crocetta sade att det kommer att bli en tunnelbana i London stil.