Tag Archives: Luck

4 Comments

To step in animal poo is considered as luck in Sicily. It has its origins from agricultural traditions where a field filled with shit was a very rich soil and the farmer was very lucky. The more shit, the better soil. And this gave also richer harvests because poo was and still is used as fertilizer in sicilian agriculture.

Svenska

Att trampa djurbajs betraktas som tur på Sicilien. Det har sitt ursprung från jordbrukstraditioner där ett fält fyllt med skit var ett mycket rikt jord och bonden var mycket lycklig. Ju mer skit, desto bättre jord. Och detta gav också rikare skördar eftersom bajs användes och fortfarande används som gödningsmedel i sicilianska jordbruket.

TourJan 027