Tag Archives: Lucky

2 Comments

It all starts tuesday when the flight from Catania to Barcelona was late and I was sure to miss my connection flight to Bruxelles. But I arrived to the terminal 20 min before departure to Bruxelles and ran from one gate to another. 8 min before departure I was sitting on the plane from Barcelona to Bruxelles. Of course my bag was left in Barcelona. I arrived to Bruxelles and made a PIR report. Problem was that my winter clothes were in my missing luggage so I had only a scarf and a sweater, but in my hand luggage extra change until the bag comes. The Lost & Found never works well in any airport and it was hard to get updated of the situation and I really needed the bag because Thursday I had to leave to London at 6 am. After many pushing mails my bag finally arrived Wednesday at 7:30 pm. My plans for wednesday were cancelled as they said a totally different time for the arrival for the bag. Thursday early morning we leave the apartment for London in good time to take the speed train to London.

We take the tram and it is the first time in eight years in my friends life the tram drives the wrong way. And now we start to be stressed because if we do not check in 30 minutes before departure, we loose our tickets and new last minute tickets for the train costs approximately 300 euro each. We jump out of the tram and try to find a new. We call a taxi but it is 25 minute waiting time (in Bruxelles!!!). Finally we are on the tram, but during the trip already late for check in, but we decided to run there anyway to see what happens. We stand in line nine minutes before departure and get checked in anyway. When we passed we saw that luckily we were in the business line and the girl did not check our type of ticket so we got on the train three minutes before departure. And I even had the time to by breakfast for us to eat on the train! It took about 30 minutes before we started to laugh and be able to talk again.

Friday I have a visit booked at a customers warehouse west of London and have to take a train there. We have the hotel in the Belgravia area and had to be at Paddington station at 09:20. So I leave the hotel two hours before departure time because if something would happen, I have good time to arrive to the trainstation in some other way. I am on the metro safe a sound, but suddenly the metro stops at a station and I did not hear exactly why. But I knew something was wrong so I decided to jump out and take a taxi. To get a taxi on the streets of London is not easy. I run on the street to find a taxi point and finally find a hotel and grab a taxi there. I communicate to the driver that I have to be at Paddington station in 40 minutes. He says I am out of my mind because they do road work in the whole Paddington area and the traffic is a mess. But if I want to chance it, he will do his best. He askes me if he shall take the narrow road or the main road, because if we are lucky the narrow road moves and is faster. But if we get stuck, then it is over. I tell him to take the narrow road. Narrow road went well and arrived to the station 12 minutes before departure time. When I was about to pay, his card machine did not work and I did not have pounds on me, just euros. So he accepted to take euros and he got my phone number if it shows to be less than the fare, he just calls me and we meet so I can pay the rest. But he got three pounds more. I run to the station and I am there eight minutes before departure. But I can not find the train! I go to the ticket office and they say that the train is cancelled and I have to take the next one. Then I start to laugh and the cashier looked eased because I was not angry as the other passangers. She asked me why and I told her shortly about all the happenings with my trip. I took the next train and postponed the meeting with the client. After this the rest of seven week trip went very well!

Story of my life!

Svenska

Det hela börjar tisdag när flyget från Catania till Barcelona var sent och jag var säker på att missa anslutningflyget till Bryssel. Men jag kom till terminalen 20 min före avgång till Bryssel och sprang från en gate till en annan. Åtta min innan avgång satt jag på planet från Barcelona till Bruxelles. Naturligtvis var min väska kvar i Barcelona. Jag kom till Bryssel och gjorde en PIR-rapport. Problemet var att mina vinterkläder var i mitt saknade bagage så jag hade bara en halsduk och en tröja, men i mitt handbagage extra ombyte tills väskan kommer. Lost & Found fungerar aldrig bra på någon flygplats och det var svårt att få uppdatering om situationen och jag behövde verkligen väskan eftersom torsdag skulle jag till London 06:00. Efter många påfrestande mail kom min väska slutligen onsdag kl 19:30. Mina planer för onsdag ställdes in då de sade en helt annan tid för ankomst för väskan. Torsdag tidigt på morgonen lämnar vi lägenheten, i god tid för att ta snabbtåget till London.

Vi tar spårvagnen och det är första gången på åtta år i min väns liv spårvagnen kör fel. Och nu börjar vi bli stressade , eftersom om vi inte checkar in 30 minuter före avgång, förlorar vi våra biljetter och nya sista-minuten-biljetter för tåget kostar cirka 300 euro. Vi hoppar ut ur spårvagnen och försöker hitta en ny. Vi ringer en taxi, men det är 25 minuters väntetid (i Bryssel!!!). Äntligen är vi på spårvagnen, men under resan redan sena för incheckning, men vi bestämde oss för att springa dit för att se vad som händer. Vi står i kön nio minuter före avgång och får checka in ändå. När vi passer ser vi att lyckligtvis stod i businesskön och kvinnan inte kontrollerade vår typ av biljett så vi var på tåget tre minuter före avgång. Och jag hade även tid att handla frukost till oss att äta på tåget! Det tog ca 30 minuter innan vi började skratta och kunna prata igen.

Fredag har jag ett besök bokat på en kunds lager väster om London och måste ta tåget dit. Vi har hotellet i Belgravia området och skulle vara på Paddington station vid 09:20. Så jag lämnar hotellet två timmar före avgångstid för om något skulle hända, har jag god tid att komma fram till tågstationen på något annat sätt. Jag är på tunnelbanan lugnt och stilla, men plötsligt stannar tunnelbanan vid en station och jag hörde inte exakt varför. Men jag visste att något var fel så jag bestämde att hoppa ut och ta en taxi. För att få tag på en taxi på Londons gator är inte lätt. Jag springer på gatan för att hitta en taxipunkt och slutligen hittar ett hotell och tar en taxi. Jag meddelar föraren att jag måste vara på Paddington station om 40 minuter. Han säger att jag är galen eftersom de har vägarbeten i hela Paddington området och trafiken är en enda röra. Men om jag vill chansa kommer han att göra sitt bästa. Han frågar mig om han ska ta den smala vägen eller huvudvägen, eftersom om vi har tur rör sig den smala vägen och är snabbare. Men om vi fastnar, då är det över. Jag ber honom ta den smala vägen. Smala väg gick bra och kom till stationen 12 minuter före avgångstid. När jag var på väg att betala fungerade inte kortmaskinen och jag har inte pounds på mig, bara euro. Så han accepterar att ta euro och han fick mitt telefonnummer om det visar sig vara mindre än priset, han kan bara ringa mig och vi träffas så jag kan betala resten. Men han fick tre pounds mer. Jag kommer till stationen och är där åtta minuter före avgång. Men jag kan inte hitta tåget! Jag går till biljettkassan och de säger att tåget är inställt och jag måste ta nästa. Sedan börjar jag skratta och kassören såg lättad ut eftersom jag inte var arg som andra passagerare. Hon frågade mig varför och jag berättade till henne kort om alla händelser med min resa. Jag tog nästa tåg och sköt upp mötet med klienten. Efter detta gick resten av sju veckorsresan mycket bra!

Typiskt mitt liv!