Tag Archives: Mineo

We visited the Caratabia Caves just by Mineo, approximately 40 minutes from Catania by car. This place is also called Castello delle Pietre = Stone Castle. These two caves are from the hellenistic and greek era where you can find original inscriptions on the cave walls dated about 500 B.C. There are two caves, one for living and animals, and in the second cave they made wine and ricotta, you can see the hole in the ground on the 6th photo where they produced these foods. If you want to visit these, you need you need to contact a guide by the municipality to open up the entrance.

Svenska

Vi besökte Caratabia Grottorna vid Mineo, cirka 40 minuter från Catania med bil. Denna plats kallas också Castello delle Pietre = Sten Slottet. Dessa två grottor är från den hellenistiska och grekiska eran där du hittar originalristningar grottväggarna daterade omkring 500 f.Kr. Det finns två grottor, en för att leva i och djur, och i den andra grottan de gjorde vin och ricottaost, du kan se hålet i marken det 6:e fotot där de producerade dessa livsmedel. Om du vill besöka grottorna behöver du kontakta en guide via kommunen för att öppna upp entrén.
Maj 005Maj 004Maj 008Maj 010Maj 016 Maj 019Maj 018

We visited a location called Piano Casazze in Sicily. On this place was located a very important greek city built 400-300 B.C. It was a agricultural business city where also their money called Galaria had a grape symbol. Money had different symbols depending of the area and what was mainly produced in that area. People lived in caves and structures built of stone. Under the hill you can find an arabian synagogue. The historical guide said the origins are from 2500-1500 B.C. I have to ask again...

We are heading to the white hill top on the left.

Svenska

Vi besökte en plats som heter Piano Casazze på Sicilien. På denna plats låg en mycket viktig grekisk stad byggd 400-300 f.Kr. Det var en jordbruksstad där också deras pengar som kallas Galaria hade en druva som symbol. Pengarna hade olika symboler beroende av området och vad som huvudsakligen produceras i det området. Folk bodde i grottor och strukturer byggda av sten. Under kullen kan du hitta en arabisk synagoga. Historiska guiden sade att ursprunget är från 2500-1500 f.Kr. Jag måste fråga igen ...

Vi är påväg mot den vita toppen på vänster sida.

Tour Greek city 021Tour Greek city 022Tour Greek city 025Tour Greek city 031Tour Greek city 034Tour Greek city 038Tour Greek city 039

Mongialino Castle or Monte Crifone is a norman castle built 1140 and was destroyed in the worst earthquake in the Sicilian history, 1693. In Sicily are located over 120 norman castles as forts and the number is increasing every year. The Norman period was the richest period in Sicilys history.

Svenska

Mongialino Slott eller Monte Crifone är ett normanniskt slott som byggdes 1140 och förstördes i den värsta jordbävningen i den sicilianska historien, 1693. På Sicilien finns över 120 normandiska slott och fästningar och antalet ökar för varje år. Den normandiska perioden var den rikaste perioden i Siciliens historia.

Mongialino 007Mongialino 014Mongialino 034Mongialino 052Mongialino 040Mongialino 041Mongialino 049Mongialino 050