Tag Archives: Money

I have met a one wierd thing again here. I have decided to buy a large Vespa to be able to move around easier. As I know the financing does not ask for any extra costs nor interest rates, I was thinking of paying half cash and take half with financing as the amount is quite large. I thought it would be easy because I never had financing nor any other loans nor remarks. No, Italy is different. It seems to be a problem that I am not filled with mortgages. They think it is suspicious that a person do not have any loans and never used any financing to buy things. It will be solved for me anyway, but remember if you move to Italy, it is best to take a small loan even for a computer and you will easier get even more loans. I have to buy a fridge and a new laptop, so I guess it is better I put those under a financing plan so I get into the system. Have an economy in order is not very welcomed in Italy. Wierd!

Svenska

Jag har träffat på en konstig sak igen här. Jag har beslutat att köpa en stor Vespa för att kunna röra mig lättare. Eftersom jag vet att finansieringen inte ber om några extra kostnader eller räntor, tänkte jag betala hälften kontant och ta hälften med finansiering då beloppet är ganska stort. Jag trodde det skulle vara enkelt eftersom jag aldrig haft finansiering eller några andra lån eller anmärkningar. Nej, Italien är annorlunda. Det verkar vara ett problem då jag inte är fylld med lån. De tycker att det är misstänksamt att en person inte har några lån och aldrig använt någon finansiering för att köpa saker. Det kommer att lösa sig för mig ändå, men kom ihåg att om du flyttar till Italien, är det bäst att ta ett litet lån även för en dator och du kommer lättare ännu fler lån. Måste köpa en ny kyl och dator, så det är väl bättre att jag tar en finansieringsplan på dem så jag kommer in i systemet. Att ha en ekonomi i ordning är inte positivt i Italien. Galet!

Keep-calm-and-save-money

I was waiting for the people to meet by a parking lot and a man comes to me and starts the classical pick up dialogue; where I am from and what I do ecc. Then he says the classical words: I have a great job, earn good money, have a big car and two houses. Do you have a boyfriend?

I answer: Yes, I live with a normal sicilian man...but all those things you just said I can buy myself. I am not sicilian.

He answers: Allora, hai capito tutto! = Oh, you have understood it all!

Yes, I have. Finding a partner in sicilian style is about money and still in many places he also has to be good looking. Sad!

Svenska

Jag väntade på de jag hade avtalat möte med på en parkeringsplats och en man kommer till mig och startar den klassiska raggningsdialogen; vart jag kommer från och vad jag gör etc. Sen säger han de klassiska orden: Jag har ett bra jobb, tjänar bra pengar, stor bil och två hus. Har du en pojkvän?

Jag svarar: Ja, jag lever med en helt vanlig siciliansk man ... men allt det du just sa kan jag köpa själv. Jag är inte sicilianska.

Han svarar: Allora, hai Capito tutto! = Åh, du har förstått det hela!

Ja, det har jag. Att hitta en partner i siciliansk stil handlar om pengar och fortfarande på många ställen ska han också vara snygg. Tragiskt!

Today I went to the ATM and when I entered the pin code, no money came out. Then I checked with my bank and the ATM took the money from my account. So I went to the post office and said what happened and asked if they could help me. Immediately these women lifted their hand in the air and said I have to wait a week to solve this and they can not do anything and this and that and bla bla bla and they spoke to me like to a five year old. Then they started to argue against me that it is impossible for me to see the withdrawal so fast, so I logged in to my account with my smartphone so they could see it themselves.
Then the fire inside me reached my mouth and had to say couple of nice words so clearly that even the director came out from his office. And guess if they started to move their butts that second to solve the problem. And seems that everything will be solved by tomorrow.
Why do I always have to be angry? Why can not someone just answer kindly back Dear, we will just check what happened, because this happened also to another person two days ago! Always a lemon face back....blah!

Svenska

Idag gick jag till bankomaten och när jag slog in pin-koden, kom inga pengar ut. kollade jag med min bank och bankomaten tog pengar från mitt konto. Så jag gick till posten och sa vad som hände och frågade om de kunde hjälpa mig. Omedelbart lyfte dessa kvinnor upp sina händer i luften och sa att jag måste vänta en vecka för att lösa detta, och de kan inte göra någonting och dittan och dattan och bla bla bla och de talade till mig som till en femåring. Sen började de käftas tillbaka att jag omöjligt kan se uttaget så fort, så jag loggade in med telefonen till kontot så de fick se transaktionen med egna ögon.
nådde elden inom mig min mun och sa några fina ord så tydligt att till och med direktören kom ut från sitt kontor. Och gissa om de lyfte sina rumpor illa kvickt för att lösa problemet. Och nu verkar det som att allt kommer att lösas i morgon.
Varför måste jag alltid bli arg? Varför kan inte någon bara svara vänligt tillbaka Du, vi ska bara kolla vad som hände, eftersom detta hände också en annan person för två dagar sedanAlltid citron ansikte tillbaka...blah!

Last night we woke up at 2am to an explosion right under the building we live in. We went out to see what has happened and saw some black smoke coming up. C suspected the post office ATM has been robbed and his suspicions were right. This morning there was just a big hole in the wall where the ATM used to be. So the thieves has used dynamite to blow up the whole thing and the disappeared. It was fast job.

Svenska

I natt vaknade vi vid 02:00 till en explosion precis under huset vi bor i. Vi gick ut för att se vad som hänt och såg lite svart rök som kom upp. C misstänkte att postens Bankomat har blivit rånad och hans misstankar var rätt. I morse var det bara ett stort hål i väggen där Bankomaten brukade vara. tjuvarna har använt dynamit för att spränga det hela och de är försvunna. Det var ett snabbt jobb.

9 Comments

Jag har försökt betala hyran i över en vecka, ska även betala för gas och vatten. Jag har nästan slängt pengakuvertet på hyresvärden och gasat järnet därifrån med moppen, men bollen ligger åter hos mig. Vi tar det nästa månad, får jag till svar. Gillar inte detta. Jag har gått igenom min checklista:

* Jag är inte skyldig någon några tjänster
* Jag är inte skyldig någon pengar
* Ingen är skyldig mig pengar
* Ingen är skyldig mig tjänster (vad jag vet)
* Jag har inte lovat något till någon
* Ingen har lovat mig någonting
* Jag har definitivt inte bytt hyra, el, vatten eller gas mot suspekta tjänster

Lägger undan pengarna för att se vad som sker.

1 Comment

El är dyrt! Så dyrt så att man gör på sig om man glömt att släcka på morgonen och sen upptäcker på kvällen vid hemkomst att lampan lyst hela dagen. Detta var en av lektion ett jag fick lära mig. Släck! Släck! Släck! Du får aldrig glömma släcka lampan! Och sen står TV apparaterna på i varje rum, datorer, mobilladdare som bara hänger i kontakten, tar bilen överallt...En glödlampa som står på ett par timmar drar mindre är en mobilladdare som drar ström dygnet runt. Men allt är väl relativt. Släcker jag? Absolut! Men när jag är själv står varenda myslampa på! eheheh...