Tag Archives: Municipality

Saint Agata is the most important celebration for Catanesi, the celebrate their city's saint. Every year also a public function gets honored with Candelora D'oro for their important work, and this year is was the fire fighters. We were invited by the mayor to see the honor price to be received by the fire fighters the 2nd of February. That night they also leave flowers to the saint at main church. The 3rd of February we were invited again to the municipality to see fireworks and for some drinks and finger foods. After that we left for another invitation to Agata Terrazze where we could see the fireworks for Saint Agata better.

More photos and video after the Swedish text.

Svenska

Helgonet Agata är det viktigaste firandet för Catanesi, de firar deras stadshelgon. Varje år hedras också en offentlig funktion med Candelora D'oro för deras viktiga arbete, och i år var det brandmännen. Vi blev inbjudna av borgmästaren att se hederspriset tas emot av brandmännen den 2 februari. Den natten lämnar de också blommor till helgonet vid huvudkyrkan. Den 3 februari blev vi inbjudna igen till kommunen för att se fyrverkerier och för lite drinkar och småplock. Efter det åkte vi till en annan inbjudan till Agata Terrazze där vi kunde se fyrverkerierna för Helgonet Agata bättre.

 

 

Then the festivities ended from my part, had to leave for work in Germany.


Och där tog firandet för mig slut då jag reste till Tyskland för arbete.

 

With my friend I was invited by the municipality of Catania for the first celebration evening of the cities saint Sant'Agata. Had the honor to follow the festivities from the municipal building at Piazza Duomo. From the balcony we could get glimpes of the festivities in the main piazza. The celebration in Piazza Duomo starts every year at 20:00 the first evening, first 20 minutes there are speaches and the other 20 minutes the orchestra plays classical music and fire works are set of in the same rythm. It looks amazing! And when "Vincero" was played you could not hold back the emotions. If you ever are in Catania when the Saints festivities starts, be sure to be at the piazza in good time to experience one of the most amazing festivities in the world.

Svenska

Av min vän blev jag inbjuden av kommunen Catania för första festkvällen för stadshelgonet Sant'Agata. Hade äran att följa festligheterna från kommunhuset Piazza Duomo. Från balkongen kunde vi få inblick i festligheterna på stora torget. Firandet i Piazza Duomo börjar varje år kl 20:00 den första kvällen, första 20 minuterna tal och de övriga 20 minuterna spelar orkestern klassisk musik och nyårsraketer smälls i samma rytm. Det ser fantastiskt ut! Och när "Vincero" spelades kunde inte känslorna hållas tillbaka. Om du någonsin är i Catania när helgonets festligheterna börjar, se till att vara torget i god tid för att uppleva en av de mest fantastiska festligheterna i världen.
20160203_19493120160203_19493720160203_20003720160203_20172020160203_20180620160203_210334

Go directly yourself to Motorizazzione. Do not go to driving schools, send a friend or local family member.
My driving licence expired last year because of residential issues and had to renew it too late. Because of so much things to solve after the residential hassle was done, I asked a friend who owns a driving school to fix the paper work to renew the licence and all that needs to get paid and he asked for 85 euro and it was ok.
After three months of his "fixing time" he could not solve it. He said that my government in Sweden has to send a letter that says I have a driving licence with a stamp etc (we do not even use stamps in Sweden!!). No, as EU citizen you don't have too. Outside EU you need a translated document from your government.
Go directly to the office to save time and alot of bullshit.
You have to get two documents from Motorizzazione and two bills to pay: 9€ and 29,24€
Then you have to buy a bolla 14,62€ from a Tabaccaio for the medical visit. A valid medical center they inform you of at Motorizazzione.
Then you need 4 photos of yourself, copy of your Codice Fiscale, Passport and present driving licence.
Go in with all papers and it's done.
For appr. 50 euro you fix it yourself.
You have to renew a expired driving licence within a year, but if you are lucky they help you anyway...and most office people I have met are friendly.

Procedure may be changed by time.
---------------------------------
Svenska

direkt själv till Motorizazzione. Gå inte till trafikskolor, skicka en vän eller lokal familjemedlem.
Mitt körkort gick ut förra året på grund av folkbokföringsproblem och var tvungen att förnya det för sent. Eftersom mycket saker var tvugna att lösas efter att besväret var klart, frågade jag en vän som äger en körskola att fixa pappersarbetet för att förnya körkortet och allt som behöver betalas, och han bad för 85 euro, och det var ok.
Efter tre månader av hans "fixa tid" hade han inte löst det. Han sa att min regering i Sverige måste att skicka ett brev som säger att jag har ett körkort med en stämpel etc (vi använder inte ens stämplar i Sverige!). Nej, som EU-medborgare behöver du inte. Kommer du från utanför EU behöver du ett översatt dokument från regeringen.
direkt till kontoret för att spara tid och mycket skitsnack.
Du får två dokument från Motorizzazione och två räkningar att betala: 9 och 29,24  

Sen måste man köpa en Bolla 14,62 från en Tabaccaio för läkarbesök. En giltig vårdcentral informera de dig om Motorizazzione.
Du behöver 4 foton av dig själv, kopia av din Codice Fiscale, pass och nuvarande körkort.
in med alla papper och det är gjort.

För cirka 50 euro fixar du allt själv.

Du måste förnya ett utgånget körkort inom ett år, men om du har tur de hjälper dig ändå...och de flesta kontorsmänniskor jag har träffat är vänliga.

Proceduren kan ändras med tiden.