Tag Archives: Neighbor

Everytime I see underwear drying I can't help thinking about a female neighbor in Catania who asked me not to dry my underwear on my balcony as her husband could see them. I lived on the fourth floor and they on the third cross the street. How he could see them must be climbing on the roof and watch inside my home.

Svenska

Varje gång jag ser underkläder torka utomhus kan jag inte låta bli att tänka på en kvinnlig granne i Catania som bad mig att inte torka mina underkläder på min balkong eftersom hennes man kunde se dem. Jag bodde på fjärde våningen och de på den tredje pè andra sidan gatan. Hur han kunde se dem måste han ha klättra upp på taket och tittat in i mitt hem.

I live in a very nice location. It is actually vacation apartments and we are only four living here the whole year around. Eleven months we live in total harmony and silence until August comes. That is the worst month here in Sicily in all ways, especially in the tourist areas. It is me, a german neighbor, landlord and one more man. Landlord is the best; he fixes and do many things and the solo man helps out much as they both are home most of the days. Landlord want to rent to foreigners as he knows we pay the rent in time and also other bills. I just mentioned to him I have to do the reguar check-up for my car, and when I came back home he had already reserved a time for me at the mechanic. The other solo man I call "the night owl" as he has "occhi da per tutto", meaning he sees and knows everything that is going on in the area. During summer when I was not home much, the others asked him about my where abouts and he informed them that "Johanna is alive. She came home around 4 am and left home by 7:30 am again." Even if I was supposed to live here just for couple of months while buying myself a home, I can not leave because I like it here and feel safe.

20150914_150758

Svenska

Jag bor på en mycket trevlig plats. Det är faktiskt semesterlägenheter och vi är bara fyra som bor här hela året runt. Elva månader lever vi i total harmoni och tystnad fram tills augusti kommer. Det är den värsta månaden här på Sicilien på alla sätt, särskilt i turistområdena. Det är jag, en tysk granne, hyresvärden och en till man. Hyresvärden är bäst; han fixar och gör många saker och solo mannen hjälper till mycket då båda är hemma större delen av dagarna. Hyresvärden vill hyra ut till utlänningar eftersom han vet att vi betalar hyran i tid och även andra räkningar. Jag nämnde att jag måste besikta min bil, och när jag kom tillbaka hem hade han redan bokat en tid för mig. Den andra solo mannen kallar jag "nattugglan", då han har "occhi da per tutto", vilket innebär att han ser och hör allt som pågår i området. Under sommaren när jag inte var hemma mycket, frågade de andra honom om vart jag håller hus och han informerade dem om att "Johanna lever. Hon kom hem runt 04:00 och lämnade hemmet 07:30 igen." Även om jag skulle bo här bara för några månader för att finna ett hem att köpa, kan jag inte låta bli att stanna eftersom jag gillar att bo här och känner mig trygg.

Our building is in renovation stage and they have been going on for almost an year now. They just have to repair some things on the facade and paint. Yes, soon a year!! but that is ok... Well, I kinda understood the last months why work is irregular. There is a woman in this building that complains all the time and calls the cops for every little thing. Yesterday she came to our floor and complained that they used tools that makes too much noise. It was 9:30 in the morning.
She has also made people move from the floor she lives on and creates trouble for those she meets in the building. Cs parents are afraid I am going to say something to her, because sicilians never say anything, they just keep up with these kind of people. Of course I have said something, have 4,5 years experience of these women, that is why she does not bother us. Yesterday I saw her screaming from the roof to the workers. Others saw too, the other neighbors did not say anything...and then they talk among eachother about her. This has been going on for years!

---------------------------------------
Svenska

Vår byggnad är i renoverings stadiet och det har pågått i nästan ett år nu. De ska bara reparera några saker på fasaden och måla. Ja, snart ett år! men det är ok ... Tja, förstod de senaste månaderna varför arbetet är oregelbundet. Det är en kvinna i denna byggnad som klagar hela tiden och ringer polisen för varje liten sak. Igår kom hon till vår våning och klagade på att de använde verktyg som orsakar för mycket oljud. Det var 9:30 på morgonen.
Hon har också gjort att människor flyttar från våningen hon bor på och skapar problem för dem hon möter i byggnaden. Cs föräldrar är rädda att jag kommer att säga något till henne, eftersom sicilianare aldrig säger något, de står bara ut med denna typ av människor. Självklart har jag sagt något, har 4,5 års erfarenhet av dessa kvinnor, det är därför hon inte stör oss. Igår såg jag henne skrika från taket till arbetarna. Andra såg också, men de andra grannarna sa inget...och sedan de talar med varandra om henne. Detta har pågått i flera år!