Tag Archives: Offices

The first biggest change, after the new sicilian government entered last November, is to be seen in the regional offices, other important offices and that some directors in private companies starts to have hope for the future. The passed year has been super easy to get information, reach people in the offices and they want to send all by mail, which means I do not have to travel to Palermo for each document. One example: I called an italian bank for statistics. In Rome they hang up the phone, in Sicily they sent all info within 1 hours and 21 minutes. Second example: Today I needed a list of approved projects, in 9 minutes I spoke with the right person on his personal cellphone number. Amazing!

Svenska

Den första största förändringen, efter att den nya sicilianska regeringen trädde i november förra året, är att se i de regionala kontoren, andra viktiga kontor och att vissa styrelseledamöterna i privata företag som börjar få hopp om framtiden. Det gångna året har varit superenkelt att få information, nå människor i kontoren och de vill skicka allt med e-post, vilket betyder att jag inte behöver resa till Palermo för varje dokument. Ett exempel: Jag ringde en italiensk bank för statistik. I Rom slängde de på luren, på Sicilien skickades all info inom 1 timme och 21 minuter. Andra exemplet: Idag behövde jag en förteckning över godkända projekt, inom 9 minuter talade jag  med rätt person på hans personliga mobilnummer. Fantastiskt!