Tag Archives: Old Civilisations

When you hike in the sicilian landscape you find many ancient caves. Some are still used as stables and some just are there empty with traces from old sicilian civilisation when people still lived in caves.

Svenska

När du vandrar i det sicilianska landskapet finner du många gamla grottor. Vissa används fortfarande som stall och några bara finns där tomma med spår från gamla sicilianska civilisationen när människor fortfarande bodde i grottor.

IMG_1259IMG_1260IMG_1261