Tag Archives: Parking

Catania has a terrible traffic. Not only double parking, but also trippel parking. The municipality had enough because the traffic gets worse every year and more cars around each year that passes. So recently Catania municipality has put som cameras around the city to film cars that parks wrong and blocks the traffic. People does not even know they will receive a fine home because these cameras controls the traffic. The fine is 47 euro. The first month the city collected over 80,000 fines. That shows how big the traffic problem is.

Svenska

Catania har en fruktansvärd trafik. Inte bara dubbelparkering, men även trippelparkering. Kommunen fick nog eftersom trafiken blir värre för varje år och fler bilar kör runt varje år som går. Så nyligen har Catania kommun lagt kameror runt staden för att filma bilar som parkerar fel och blockerar trafiken. Folk vet inte ens de kommer att få böter hemskickat eftersom dessa kameror styr trafiken. Bötern är på 47 euro. Den första månaden har staden samlat in över 80,000 böter. Det visar hur stort trafikproblemet är.

20160421_192045_resized

2 Comments

Some municipalities in Sicily has created pink parking spots for pregnant women and with new born children, for free. This is from Catania, Corso Italia. So nice!

Svenska

Vissa kommuner på Sicilien har skapat rosa parkeringsplatser för gravida kvinnor och med nyfödda barn, gratis! Detta är från Catania, Corso Italia. Så fint!

20160120_150008 20160120_145948

In the same residence where we live there is a banking service and an ATM. Every month when government supports are paid to the people (pensions, social payments ecc) our street turns into a hell for 3 days. People stay in line already 03:00 to be the first at the cashier at 09:00. Then there is an ATM few knows how to use because they wait until the office opens and the cashier then makes a withdrawal. These days we can not even drive out from our home because the road is blocked by cars, even when there is a large parking spot for free just crossing the street. We have spoken several times with these people in a friendly way, but no one listens (it is the same people coming each month).

Last time I went out and started to take some photos of the cars parked all over. They asked me why I take photos. I said To put on the internet and show the whole world how ignorance looks like. We have less problems now.

Svenska

I samma hus där vi bor finns det en banktjänst och en bankomat. Varje månad när statliga stöden betalas ut till folket (pensioner, sociala avgifter ecc) förvandlas vår gata till ett helvete i 3 dagar. Folk står i kö redan 03:00 för att vara den första vid kassan. Sedan finns det en bankomat som få vet hur man använder eftersom de väntar tills kontoret öppnar och kassören gör sedan ett uttag. I dag kan vi inte ens köra ut från vårt hem eftersom vägen är blockerad av bilar, även då det finns en stor parkering gratis bara på andra sidan gatan. Vi har talat flera gånger med dessa människor på ett vänligt sätt, men ingen lyssnar (det är samma personer som kommer varje månad).
Förra gången jag gick ut och började att ta några bilder på bilar parkerade överallt. De frågade mig varför jag tar foton. Jag sade att Lägga ut på internet och visa hela världen hur ignorans ser ut. Vi har mindre problem nu.
20140605_102927

P1130065In some places in Catania you can now download an App EasyPark to pay your parking ticket with your phone. This is a fantastic solution as it is many times difficult to find which bar sells the tickets and the bars also changes depending of hour. And while out running you may have already got a parking fine.

Svenska

På vissa ställen i Catania du kan nu ladda ner en App Easy Park för att betala din parkering med telefonen. Detta är en fantastisk lösning eftersom det är många gånger svårt att hitta vilken bar som säljer biljetter och barerna ändras också beroende timme. Och när du är ute letar har du kanske redan har fått parkeringsböter.