Tag Archives: People

In these small sicilian towns, hidden between the mountains you find the sicilian lifestyle. Take a coffee and study the people. Seeing these old men in the Piazza and Tabacchaio corners talking and talking, surely about the same things they talked yesterday and last week...and life goes on.

Walking to the narrow streets meeting women talking to each other about Idda and Iddu (her and him) and other neighbor issues to be solved. Perhaps it wa someones birthday, or foreigners bought a house in the area, or baptism of grand kids...and life goes on.

Rent a car, drive around, take your time, drink that coffe in central Piazza...relax. People stare, they ask the cafe owner who these new comers are... And this is life! Not much has changed since the last century.

Svenska

I dessa små sicilianska städer, gömda mellan bergen hittar du den sicilianska livsstilen. Ta en kaffe och studera folket. Att se dessa gamla män i Piazzan och Tabacchaio hörnan prata och prata, säkert om samma saker som de pratade om igår pch förra veckan... och livet fortsätter.

Gå kring de smala gatorna där du möter kvinnor som pratar med varandra om Idda och Iddu (henne och honom) och andra grannfrågor som ska lösas. Kanske var det någons födelsedag, eller utlänningar köpte ett hus i området, eller dop för barnbarn ... och livet fortsätter.

Hyr en bil, kör runt, ta din tid, drick det där kaffet i centrala Piazzan ... koppla av. Människor stirrar, de frågar kaféägaren vem de här nykomnna är ... Och det här är livet! Inte mycket har förändrats sedan förra seklet.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

2 Comments

Well I just have to write a top five list of the long list of crazy happenings lately in Sicily. So many things happens, but these made it to top 5. Please take it as humour 🙂

1) I was at the hairdresser and the woman next to me looked at me and said in angry voice to her hairdresser "Oh, all these fake blondes these days. I hate it when they color their hair blonde". The hairdresser tried to explain to her several times that it was my original color. Then after a while I told her too that it is my original color and I have not colored it, the woman said "Well, then I want to have the same color too". The hairdresser tried to tell her that she can never have the same color as me and then finally she got very angry and told him "What the hell am I paying you for if you can not fix what I want?". I and the hairdresser just looked at eachother and took it as a big smile.

2) I hang laundry in the balcony and never thought of what I hang and where. Then the female neighbor asked me not to hang my lingerie in the outer row as her husband sees my sexy underwear. Guess where I now hang ALL my underwear? Yes, on the outer row. She does not greet me anymore....well, she never did from the beginning anyway.

3) Catania airport missed a departure flight. Said the aircraft is not there and they have no notice of the flight that should departure for Stockholm. 180 people in line waiting for check-in and the aircraft, SAS, was to be seen by the gate. Flight got delayed 2 hours because of this. This happens now and then here....

4) I called the post office to know their opening hours. It took couple of calls before they answered, but then a woman answered and told me the post office is open the usual hours. So I asked her "If I already know the usual hours, why would I call you in the first place?"

5) This is a nice one. I left Catania and have moved to a small town again and here I will stay. Went to the village to treat myself with a nice champagne celebration lunch. They offered it to me as a "Welcome here!".

Svenska

Jo jag måste bara skriva en topp fem lista över den långa listan av galna händelser nyligen på Sicilien. Så många saker händer, men dessa har gjort det till topp 5. Ta det som humor :)

1) Jag var hos frisören och kvinnan bredvid mig tittade på mig och sa med arg röst till sin frisör "Åh, alla dessa falska blondiner dessa dagar. Jag hatar när de färgar sitt hår blont". Frisören försökte förklara för henne flera gånger att det var min ursprungliga färg. Sedan efter ett tag berättade jag för henne också att det är min ursprungliga färg och jag har inte färgat det, kvinnan sade "Ja, då vill jag ha samma färg också". Frisören försökte tala om för henne att hon aldrig kan ha samma färg som mig och sedan blev hon väldigt arg och sade till honom: "Vad fan ska jag betala dig för om du inte kan fixa vad jag vill?". Jag och frisören bara tittade på varandra och tog det med ett stort leende.

2) Jag hänger tvätt på balkongen och aldrig tänkt på vad jag hänger och var. Sedan kom kvinnliga grannen och bad mig inte att hänga min underkläder i den yttre raden då hennes make ser min sexiga underkläder. Gissa var jag hänger ALLA mina underkläder? Ja, på den yttre raden. Hon hälsar inte på mig längre .... ja, det gjorde hon aldrig innan heller.

3) Catania flygplats missade en avresa flygning. Sa att flygplanet är inte där och de har ingen notis av flygningen med avresa till Stockholm. 180 personer i kö som väntar på incheckningen och flygplanet, SAS, kunde vi se vid gaten. Flyget försenades 2 timmar på grund av detta. Detta händer då och då här ....

4) Jag ringde posten för att få veta om dess öppettider. Det tog några samtal innan de svarade, men sedan svarade en kvinna och berättade att posten är öppen de vanliga timmarna. Så jag frågade henne: "Om jag redan vet de vanliga timmarna, varför skulle jag då ringa dig överhuvudtaget?"

5) Det här är en trevlig. Jag har lämnat Catania och har flyttat till en liten stad igen och här jag kommer att stanna. Gick till byn för att lyxa till med en trevlig champagne firande lunch. De bjöd mig på lunchen som en "Välkommen hit!".

2 Comments

Some days ago I got the perfect day as an example how vary Sicily really is. The same day some women accused me of not being a good woman; not married, not having kids and be a stay home woman. They said I was a bad woman working and travelling. The very same day another woman told me that the work we do is important and she is happy that I and her husband works well together and hope that we can realize our projects. She works too.

Of course I listen to the last woman because when I have managed to work myself up a little bit I meet another world of Sicily which is not so easy to reach. There are those ignorant people who always tries to explain Sicily to others and the version is very old fashion and very depressive, because they live in that world....in their homes. Then we have the women who travel, seen other parts of Sicily and have projects in life...and I share the same vision of Sicily as they do. That Sicily varies and you have to make Sicily to what you want it to be. And mind your own business!

Svenska

För några dagar sedan fick jag den perfekta dagen som ett exempel på hur Sicilien mycket egentligen varierar. Samma dag anklagade vissa kvinnor mig för att inte vara en god kvinna; inte gift, inte har barn och bli en hemmafru. De sa att jag var en dålig kvinna som arbetar och reser. Samma dag sa en annan kvinna att det arbete vi gör är viktigt och hon är glad att jag och hennes man arbetar bra tillsammans och hoppas att vi kan förverkliga våra projekt. Hon arbetar också.

Visst lyssnar jag på den sista kvinnan eftersom när jag lyckades arbeta mig upp lite, möts jag av en annan värld av Sicilien som inte är så lätt att nå. Det finns okunniga människor som alltid försöker förklara Sicilien till andra och den versionen är mycket gammeldags och mycket deprimerande, eftersom de lever i den världen...i sina hem. Sedan har vi de kvinnor som reser, sett andra delar av Sicilien och har projekt i livet ... och jag delar samma vision om Sicilien som de gör. Att Sicilien varierar och du måste göra Sicilien till vad du vill att det ska vara. Och skita i resten!

2 Comments

Under min vistelse i Stockholm hade jag äran att träffa Miranda som skriver Mirandas Minut. Ungefär vid samma tid 2009 flyttade vi båda till Italien, hon till norra delen och jag så söderut det gick att flytta till. Vi satt som vid varsin ände av landet. Vi har under 2009 kunnat stödja varandra i mycket, framförallt i arbetslivet. Fast jag aldrig hann träffa henne i Italien blev jag ledsen när hon skulle flytta tillbaka till Sverige, men visste också att det var dags. Nu äntligen kunde vi träffas och vilken härlig tjej. Miranda, du kommer att gå långt! Bara full gas framåt!

Sen styrde jag kosan mitt nya favvo H&M på Drottninggatan.

4 Comments

Knappast ön är fattig när bl.a dessa bilmärken är representerade med väl tilltagna lokaler i en stad som bebos av 85.000 invånare. Bara två exempel. Det finns även Porsche, Lamborghini...

1 Comment

Idag är det söndag så alla från stan åker ner till strandstaden och dricker kaffe, äter glass och glor på folk. Det är en social mötesplats där man träffar människor som man känner. Som vanligt gick vi till favoritcaféet och där skakade vi hand med en tystlåten man med fru och barn. Snabbt, enkelt och bara hej. Senare fick jag veta att denna man är en boss av maffian i Palermo. Och även en mycket känd sådan, t.o.m. TV har gjort program om hans familj. Deras familj styrs av mamman i familjen, som det ofta är här. Han har även sett till att vissa fått lämna jordelivet. Blev genast lite spänd av att jag råkat ut för denna hälsning, men fick förklarat att så länge jag inte sätter mig till bords och gör affärer med dem så är det lugnt. Enda risken är om man befinner sig hemma hos en medlem och de har något otalt med en annan familj så kan man råka illa ut, för att vid dessa uppgörelser görs det ingen hänsyn till att familjen i fråga har kaffebesök om de vill "spränga" huset. Tackar inte ja till fika hos dem, men kommer att säga hej på gatan.

De flesta tror att man som vanlig individ på Sicilien direkt styrs av maffian här. Att någon knackar på dörren sent en söndag kväll och hotar till sig några tusenlappar. Visst är de den största delen av samhället, men som person på gatan går jag ostört, kan starta mitt företag utan att behöva betala för extra skydd och får mina dokument utan att behöva muta någon. När t.ex. IKEA ska etablera sig här så skriver Aftonbladet att de slutit ett kontrakt med maffian om att IKEA kommer att lämnas ifred. Sådana kontrakt existerar inte. När ett större företag vill etablera sig här spelar det ingen roll om de fått beviljat att slå upp portarna från myndigheter i Rom, här på Sicilien är det andra röster som säger det sista ordet innan spaden kan sättas i marken. Många suckar med förfäran, men detta kan ses som en försäkring, t.o.m. bättre än en försäkring...ingen vågar röra företagets lokaler, transporter eller orsaka annan skadegörelse. Detta system är även till för att stora starka företag inte kan etablera sig här för att "äta upp" små företag och få herravälde över en region. Sicilienarna i sig tycker oftast att maffian inte är ett problem och nu när jag börjar förstå samhället, så har även jag fått en lite mer positiv inställning.

Maffian finns här lika mycket som den finns i Stockholm, men det är alltid lättare att peka finger åt ett annat håll.

Det är jag som individ som väljer om jag vill gå med i dessa grupper eller inte. Går jag med får jag leken tåla...men livet under en parasoll i solen lockar mig mer.

/JS