Tag Archives: Police

Leave a reply

So what has happened in Sicily this weekend.

- In Palermo some gas stations has sold petroleum to a very advantageous price. Couple of gas station owners are arrested for selling petroleum aimed for the agricultural sector in their gasstations for a very low price. And that kind of rumours walks fast here! A fast growing queue...

- In Licata 50 households has been without electricity for a long time since the copper got stolen from the electricity lines. The municipality is reported and no one knows when it will be fixed.

- In Enna the municipality voted to use the new anti-corruption bill for public offices. 46 politicians of 200 protested by calling in long term sickness. All of them has presented valid medical certificates.

- In Catania the police has found a commercial warehouse...filled with stolen goods.

So that is a little bit what happened in Sicily this weekend...and tomorrow is a new week...life goes on.

Svenska

vad har hänt Sicilien i helgen.
- I Palermo har vissa bensinstationer sålt bensin till ett mycket fördelaktigt pris. Ett par bensinstationsägare har arresteras för att ha sålt bensin avsedd för jordbrukssektorn i sina bensinstationer för ett mycket lågt pris. Och den typen av rykten går snabbt här! Kön blir lång...
- I Licata har 50 hushåll varit utan el under en lång tid eftersom kopparn blev stulen från kraftledningarna. Kommunen har anmälts och ingen vet när det kommer att återställas.
- Enna kommunen röstade för att använda den nya anti-korruption lagen för offentligt anställda. 46 politiker av 200 protesterade genom långtidssjukskrivning. Alla av dem har presenterat giltiga läkarintyg.
- I Catania har polisen hittat ett kommersiellt lager...fylld med stöldgods.
Så det är lite vad som hände i Sicilien i helgen...och imorgon börjar en ny vecka...och livet går vidare.

2 Comments

This is about 19-year-old Aysegul Durtac, born in Italy and her parents have been residents in Sirakusa, Sicily for 20 years, the father has a steady work. There are a Muslim family who did not accept their daughter's life style and thought she had become too "Western". They tricked her to relatives in Turkey by saying that her brother's health is not good.
Once there, they took her phone, passport, locked her in the house and drugged her through food.
Her friends in Sicily sensed that something was wrong and reported the "disappearance" to the police in Sirakusa. Police immediately contacted Interpol and the Italian Consulate in Izmir. They found her in the city Serinhisar and in cooperation with local police Aysegul could be brought back to Sicily.
Parents are arrested and police have declared that they live in Italy where their daughter can live how as she likes, and they're under Italian law. Aysegul has reported her parents.
Source: La Sicilia (article below in italian)

Svenska

Detta handlar om 19 åriga Aysegul Durtuc som föddes i Italien och hennes föräldrar varit folkbokförda i Sirakusa, Sicilien i 20 år, pappan har fast arbete. Det är en muslimsk familj som inte accepterade sin dotters levnadsstil och tyckte hon blivit för "västerländsk". De lurade henne till släktingar i Turkiet genom att säga att hennes brors hälsa inte är bra.
Väl där tog de hennes telefon, pass, låste in henne i huset och drogades via maten.
Hennes vänner på Sicilien anade att något var fel och anmälde "försvinnandet" till polisen i Sirakusa. Polisen kontaktade omgående Interpol och italienska konsulatet i Izmir. De fann henne i staden Serinhisar och i samarbete med lokala polisen kunde Aysegul föras tillbaka till Sicilien.
Föräldrarna är arresterade och polisen har förklarat att de bor i Italien där deras dotter får leva hur hon vill och de är under italiensk lag. Aysegul har anmält sina föräldrar.
Källa: La Sicilia (artikel nedan)

20150929_101901

Leave a reply

Forget a fancy car living in Catania. It will make sense the day we live in the countryside, but not right now. Every car in Sicily has some kind of a damage, more or less. People back into your car, lean on it, or just make damages because you have a nice car and much more that ain't so good. This damage on our car (of many) happened when the police was chasing a thief on a motorino. The thief was looking behind where the police might be, did not see our car and pumped into it. The police can not cover the damage because the fault is not theirs, and the thief has no income nor any social back-up, so we just have to let it be and not even fix it. One morning we saw there are some white stripes on the other side. Our neighbor has a white car with grey stripes now. And no one says a word.
P1130239

Svenska

Glöm en finare bil när du bor i Catania. Det är meningsfullt dagen vi bor på landet, men inte just nu. Varje bil på Sicilien har någon form av skada, mer eller mindre. Människor backar på bilen, lutar sig den, eller bara gör skada eftersom du har en fin bil och mycket mer som inte är bra. Denna skada vår bil (av många) hände när polisen jagade en tjuv på en motorino. Tjuven tittade bakåt där polisen kan vara, såg inte vår bil och kraschade in i den. Polisen kan inte täcka skadan eftersom felet inte är deras, och tjuven har ingen inkomst eller någon social back-up, så vi måste bara låta det vara och inte ens fixa det. En morgon såg vi det fanns några vita ränder på den andra sidan. Vår granne har en vit bil med grå ränder nu. Och ingen säger ett ord.

3 Comments

The police in Sicily has made a big investigation how immigration network is connected and has arrested a 35 year old tunis man who was the main profile selling tickets to immigrants for passing over to Sicily. Immigrants has paid between 2000 - 4500 USD each and this has made him a millionnare. The man is under arrest and money confiscated. Media showed his name and photes the police has collected during investigation.

Yesterday arrived also a boat from Syria with lawyers and engineers who have paid 4000 USD each to pass over the Mediterranean sea. They do not have any intentions to stay in Sicily, the plan is to live at their relatives in Germany, Sweden and Finland as they have enough money to provide for themselves.

An immigrant woman got gang raped by other male immigrants some days ago in a refugee facility. All men are arrested. Penalties in Italy are quite high.

Svenska

Polisen på Sicilien har gjort en stor undersökning om hur invandringens nätverk är anslutet och har gripit en 35-årig tunisisk man som var den främsta profilen att sälja biljetter till invandrare för att passera över till Sicilien. Invandrare har betalat mellan USD 2000 - 4500  vardera och det har gjort honom till miljonär. Mannen är anhållen och mycket av pengarna konfiskerats. Media gick ut med namn och bilder på mannen som hållits under uppsikt en längre tid.
Igår kom även en båt från Syrien med jurister och ingenjörer som har betalat 4000 dollar vardera för att passera över Medelhavet. De har inte några planer på att bo på Sicilien planen är att bo hos sina släktingar i Tyskland, Sverige och Finland eftersom de har tillräckligt med pengar för att försörja sig.
En invandrande kvinna blev utsatt för gruppvåldtäkt av andra manliga invandrare några dagar sedan i en flykting anläggning. Alla män arresterades. Påföljderna i Italien är ganska hårda.