Tag Archives: Pomegranate

1 Comment

These two grows wild in sicilian nature. A great snack while hiking. Did you know there are over 3000 edible plants in Sicily? Most of them you find close to ancient cities and where hermits used to live.

Svenska

Dessa två växer vilt i sicilianska naturen. Bra vandring snacks. Visste du att det finns över 3000 ätliga växter på Sicilien? De flesta av dem hittar du vid gamla städer och där eremiter brukade bo.
CosteStFebb 043CosteStFebb 014