Tag Archives: Poo

We are a group of dog owners who meet in a park once or twice a day where we train our dogs and dogs can play with eachother. It is also a nice new social circle for us. We keep us far away from the kids who are playing in the playground and made our own rules. Some days ago a note came up to keep clean after our dogs and yes that is correct. We have to pick up our shit, it is not nice to leave dog poo in a park where kids play, or anywhere else where people are present. Most of us do clean up! And the issue is not that big anyway. But then you look at these families coming to the park and they throw plastics all over the park, cigarettes, sometimes even dipers and much more. For some dog poo it takes just couple of days to vanish in to the natural ecosystem, but plastics takes 350 years!

1397733_10152024194261256_8008886791665220626_o10256040_10152024194451256_7733346106869894301_o

Svenska

Vi är en grupp hundägare som träffas i en park en eller två gånger om dagen där vi tränar våra hundar och hundarna kan leka med varandra. Det är också en trevlig ny umgängeskrets för oss. Vi håller oss långt borta från barnen som leker på lekplatsen och gjort våra egna regler. För några dagar sedan kom en lapp upp att hålla rent efter hundarna och ja, det àr helt korrekt. Vi måste plocka upp våran skit, det är inte trevligt att lämna hundbajs i en park där barnen leker, eller någon annanstans där människor är närvarande. De flesta av oss plockar upp! Och problemet är inte så stort ändå. Men då tittar man på dessa familjer som kommer till parken och de kastar plast över hela parken, cigaretter, ibland till och med blöjor och mycket mer. För hundbajs det tar bara några dagar att försvinna in i det naturliga ekosystem, men plast tar 350 år!

 

4 Comments

To step in animal poo is considered as luck in Sicily. It has its origins from agricultural traditions where a field filled with shit was a very rich soil and the farmer was very lucky. The more shit, the better soil. And this gave also richer harvests because poo was and still is used as fertilizer in sicilian agriculture.

Svenska

Att trampa djurbajs betraktas som tur på Sicilien. Det har sitt ursprung från jordbrukstraditioner där ett fält fyllt med skit var ett mycket rikt jord och bonden var mycket lycklig. Ju mer skit, desto bättre jord. Och detta gav också rikare skördar eftersom bajs användes och fortfarande används som gödningsmedel i sicilianska jordbruket.

TourJan 027