Tag Archives: Post

1 Comment

Some months ago we have a quite big landslide that damaged our street and things takes time to repair here for several reasons. So to ease the work for the postman we put the post boxes on a house facade by the street where he can put all the mail. He just has to walk 20 meters from the street. Well, he decided that 20 meters without his scooter is too far so he rather put the mail this way....out in the open....using the post company's sticks....it is rain season in Sicily too....What was the word now? Yes, patience. You learn it here.

Svenska

För några månader sedan hade vi ett ganska stort jordskred som skadade vår gata och saker tar tid att reparera här av flera olika skäl. Så för att underlätta arbetet för brevbäraren satte vi brevlådorna en husfasad vid sidan av gatan där han kan lägga all post. Han behöver 20 meter från gatan. Tja, han har visst beslutat att 20 meter utan hans skoter är för långt så att han levererar hellre posten på detta sätt...ute i det fria...hjälp av postbolagets stickers...det är regnperiod  Sicilien också....Vad var ordet nu? Jo, tålamod. Du lär det här.

20160218_12271420160218_122736

2 Comments

I have not blogged because there are some issues to be solved these days. I have had alot of problems with my post and yesterday understood why. I found my post in the garbage. Some neighbor is throwing away my post. I will also report the postman to be extra sure.

Svenska

Jag har inte bloggat eftersom det finns vissa problem som måste lösas dessa dagar. Jag har haft många problem med min post och igår förstod jag varför. Jag hittade min post i soporna. Någon granne kastar bort min post. Jag kommer även att anmäla brevbäraren för att vara extra säker.