Tag Archives: Protest

2 Comments

It is a bit chaotic in Sicily now, both national protest that stops regular logistics and Etna is very active again and we got a small earthquake.

Svenska

Det är lite kaotiskt på Sicilien nu, både nationell protest som stoppar regelbundna logistik och Etna är mycket aktiv igen och vi fick en liten jordbävning.

Etna 004

Photo taken from our terass

In Sicily, like in most parts of Italy, the protests are on going and getting more and new ways. In Sicily protesters are hanging underwear all over the cities and throwing underwear on the leading politicians saying that this is what is left of your taxes, you have left us in our underwear! The protests seems to escalate in Italy and on official buildings you can read on the facades All you go home!, a message to politicians to pack their bags and go home! Some rumours and pictures are spreading on social neworks that a big tractor caravan is heading Rome. Below photoes from the underwear protest in Sicily.

PBS.itinfooggi.itSvenska

På Sicilien, liksom i de flesta delarna av Italien, får protesterna nya och fler vägar och sätt.. I Sicilien hänger demonstranter underkläder runt över städerna och kastar underkläder ledande politikerna sägandes att detta är vad som är kvar av era skatter, ni har lämnat oss i våra underkläder! Protesterna tycks eskalera i Italien och officiella byggnader kan du kan läsa på fasaderna Alla ni ska hem!, Ett budskap till politikerna att packa sina väskor och åka hem! Rykter och bilder sprids på sociala nätverk att en stor traktorkaravan är påväg mot Rom. Ovan bilder från underklädersprotesten på Sicilien.

Photos borrowed from: infooggi.it, palermo.blogsicilia.it

The situation in Torino has calmed down but now the protest has covered almost all Italy. Protesters even blocked the road to France for two hours. Berlusconi is back, Letta got somehow voted for more trust, and Alfanos threats seems to be worthless. In media everything is written as Forconi protest, but on the streets people are not talking about Forconi, they talk about the italian population; women, men and children.

I have not written so much about Forconi, because it is still not clear who are behind this. It is not sicilian agriculture.

Svenska

Situationen i Torino har lugnat ner sig, men nu protesten har nu täckt nästan hela Italien. Demonstranter blockerade även vägen till Frankrike i två timmar. Berlusconi är tillbaka, Letta fick på något sätt röster för mer förtroende, och Alfanos hot verkar vara värdelösa. I media skrivs allt som en Forconi protest, men på gatorna talar inte folk om Forconi, de talar om den italienska befolkningen; kvinnor, män och barn.
Jag har inte skrivit så mycket om Forconi, eftersom det fortfarande är oklart vem som ligger bakom det här. Det är inte sicilianska jordbruket.

5 Comments

If you like to find more information about the national protest, please search on Google and Youtube with keywords: Protest, 9 December 2013, Forconi - then Italy, Italia or/ and the name of specific city or region.

Below some photoes from the last 24 hours. Sources: popularresistance.org, reuters.com, racingpost.com

imagesitalyPitchfork-protest-Italy-Dec-2013A protester holds a sign that reads "Make room for us" during a protest at the Turin train station

 

Of course they protest in Sicily to, but it's the illegal parking cashiers that protests because they are tired to get so many fines.
---------------------------------
Svenska
Naturligtvis protesterar de på Sicilien också, men det är de olagliga parkering kassörerna som protester eftersom de är trötta på att många böter.