Tag Archives: Rescue

Fires during the summer happens everyday and planes going back and forth to get water from the sea is a common sight these days. Most fires are started by the locals here as many do not understand that the soil is very dry and fires also moves under the soil and can start in totally different part later even if you extinguish the fire. People throw out their cigarettes from the car and creates fires by the roads and people burn their soils under high risk periods of the year. Last year we had to start a fight with our neighbor to make him understand that we do not want him to burn his soil during the summer time as he can not control the fire. We had to threat him with a police report to make him stop. This year he has not started a fire....yet.

Svenska

Bränder under sommaren händer varje dag och flygplan som går fram och tillbaka för att ta upp vatten från havet är en vanlig syn dessa dagar. De flesta bränder startas av lokalbefolkningen här, eftersom de inte förstår att marken är väldigt torr och bränderna rör sig också under jorden och kan börja på en helt annan plats senare även om du släcker elden. Människor slänger sina cigaretter från bilen som skapar bränder på vägarna, och människor bränner sina markar under höga riskperioder på året. Förra året var vi tvungna att bråka med vår granne för att få honom att förstå att vi inte vill att han ska bränna sin jord under sommartiden eftersom han inte kan kontrollera elden. Vi var tvungna att hota honom med en polisanmälan för att få honom att sluta. I år har han inte startat en eld .... än.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

6 Comments

In Catania I have met many wonderful people rescuing abandoned dogs. E.g. in the park most dogs are adopted dogs or dogs people have found on the street. There are four dogs that were in such bad condition that the new owner has spent lots of money on Vet care and surgery to save the dog. There are some people who only take in abandoned dogs. We went to the Vet some weeks ago to check Jack London's health and just that day in the queue were three streets dogs with fresh new owners waiting for their turn to get a total health checkup. Now lately we have also found associations where you can adopt dogs and our next dogs will be adopted. Feel a little bit stupid buying a dog after I found all these associations where you can find really nice dogs to adopt. Of course there are idiotic people here that abandon their dogs because they do not understand that a dog takes time and effort, but here are so many amazing people just doing the opposite....rescuing these dogs and takes them to their homes.

Svenska

I Catania har jag träffat många underbara människor som räddar övergivna hundar. T.ex. i parken är de flesta hundarna adopterade eller hundar som hittats på gatan. Det finns fyra hundar som var i så dåligt skick att den nya ägaren har spenderat massor av pengar på Veterinär vård och operation för att rädda hunden. Det finns vissa människor som bara tar in övergivna hundar. Vi åkte till veterinären för några veckor sedan för att kolla Jack Londons hälsa och bara den dagen i kön var tre gatuhundar med nya ägare som väntade på sin tur att få en total hälsogenomgång. Nu på sistone har vi också funnit föreningar där man kan adoptera hundar och vår nästa hund kommer att adopteras. Känn lite dumt att köpa en hund efter att jag hittade alla dessa föreningar där du kan hitta riktigt fina hundar att adoptera. Naturligtvis finns det idiotiska människor här som överger sina hundar eftersom de inte förstår att en hund tar tid och arbete, men här finns så många fantastiska människor gör det motsatta...räddar dessa hundar och tar dem till sina hem. JL

Jack London