Tag Archives: Romance

1 Comment

I had finished my reasons for smiling...
...then you arrived!!
You are my most beautiful smile
in the middle of all this mess!!

Svenska

Jag hade inga fler skäl för att le...
...och sedan kom du!!
Du är mitt vackraste leende
mitt i all denna röra!!

LivingInSicilyBlog

4 Comments

I live in a tourist destination and for seven years I have been listening to many sicilian men who brags about the foreign women they slept with and how they used them for a week. So let's clear this up once and for all. Nordic women travel the world,  are free, breath the world, live in it and are independent as women and economically. We know men in e.g. Greece, Italy and Turkey are easy men to get in bed and know about those trips there with the girls or even solo, and we know exactly what is going on (eat, drinks and casual sex) but do not talk about it, there's no need to. It was a one week swing with that italian man and back home we do not have that kind of life style.

Some women may stay in the tourist destination, many though moving back home after some years. Some take the man back to their home country just sending Dimitris back to Greece as the real life is not as during the vacation (Dimitris lovely acts and words fades out, as they often do with these mediterranean men after they "got the girl").  Some perhaps manage to create something and that is lovely. How often do not we read in women's magazines about those men who decides to fly to her home country, rings the door bell just to become an unpleasant surprise finding her living with a country man.

While this sicilian man still talks about that Sinikka from Finland, Anne from Germany or Lisa from Sweden after 5, 10 or 15 years and many times still have feelings for her, that nordic woman is propably back home, having a man from her country, perhaps married with kids and house, vaguely remembering which year she was in Sicily (was it 2001 or 2003, I can't remember), but she will surely not remember the sicilian mans name and never mentioned him to her friends. It was just a fling...

Problem is when you live in a touristdestination.

Svenska

Jag bor i ett turistmål och sju år har jag lyssnat på många sicilianska män som skryter om utländska kvinnor som de haft sex med och hur de använde dem i en vecka. Så låt oss klara upp detta en gång för alla. Nordiska kvinnor reser i världen, är fria, andas världen, lever i den och är oberoende kvinnor och ekonomiskt. Vi vet att män i t.ex. Grekland, Italien och Turkiet är enkla män att få i bingen och vet om dessa resor med flickorna eller solo, och vet exakt vad som händer (äta, dricka och tillfälligt sex), men talar inte om det, det finns ingen anledning att göra det . Det var en veckas sving med den italienska mannen och tillbaka hemma har vi inte den typen av livsstil.

Vissa kvinnor blir kvar på turistmålet, många flyttar tillbaka hem efter några år. Vissa tar mannen tillbaka till sitt hemland för att bara skicka Dimitris tillbaka till Grekland då det verkliga livet inte är som under semestern (Dimitris romantiska handlingar och ord tonar ut, som det ofta göra med dessa medelhavsmän efter att de "fick flickan") . Vissa kanske lyckas skapa något och det är härligt. Hur ofta läser vi inte om dessa män som sedan reser till kvinnans hemland, ringandes på hennes dörr bara för att bli en obekväm överraskning då han finner henne boendes med en landsman.

Denna sicilianska mannen som fortfarande talar om Sinikka från Finland, Anne från Tyskland eller Lisa från Sverige efter 5, 10 eller 15 år och många gånger fortfarande har känslor för henne, är den nordiska kvinnan troligtvis tillbaka hemma, lever med en man från sitt land, kanske gift med barn och hus, minns vagt vilket år hon var på Sicilien (det var 2001 eller 2003, kan inte minnas), men hon kommer säkert inte ihåg sicilianska mannens namn och aldrig nämnt honom till sina vänner. Det var bara en fling...

Problemet är när du bor i en turistdestination.