Tag Archives: Rules

Leave a reply

So, many have been so worried about me meeting the mafia in Sicily and that will never happen. But there is another mafia to be aware of and those are much stronger than the real mafia, it is the female family mafia.

As a newold member in a family filled with sisters, mothers and other in-married females there is always someone following you. Well, not anymore, but in the beginning. In Sicily when there is a new female in the family, she gets normally involved in the female gang. It is all females in closest family that hangs out every day and often in the mothers house. They do everything togehter; take care of kids, cook together, fix nails and hair, dosmall errands together, buy same home decoration and then homes looks the same with same colors, curtains, solutions ecc. But the leader is always the mother of the family and then sisters, sisters in law, daughters and grandchildren are under that command. Then command stops then the father walks into the house, then he is the family head.

So of course over 1,5 years ago when hubby and I decided to live together, strong forces tried to put me in the same female gang and I refused. Also because I work, I am not interested to raise others children and my life is so totally different from theirs. The females are very friendly, but it took alot of time to make them understand that I know how to run a household and have also taught hubby to do so (it will be another blogpost about that). Several times they have tried to come in and choose where the coffee cups should be, check where the ironing board is, tell me to call one of the sisters to clean the house, check the detergent...at the beginning they came with lunch everyday before they understood that I can cook since 10 years old and also hubby cooks. Then it took the longest to make female mafia to understand that I live organic and sustainable. The home cleaning eco products took a long time to pass and I am not sure if they have passed yet.

The best part of all was when I put the sofas together, and no one could help me because they have never touched a screwdriver. I think that in moment the coin started fell down.

I have been through this many times in Ragusa when I lived by myself and with my ex. But this time it is not a shock anymore and I can handle it much better. It is just their way of doing things....

Svenska

Så, många har varit så oroliga att jag ska möta maffian på Sicilien och som aldrig kommer att hända. Men det finns en annan maffia att vara medveten om, och de är mycket starkare än den verkliga maffian, och det är den kvinnliga familje maffian.

Som ny medlem i en familj fylld med systrar, mödrar och andra ingifta kvinnor finns det alltid någon som följer dig. Tja, inte längre, men i början. På Sicilien när det finns en ny kvinna i familjen, blir hon normalt deltagare i det kvinnliga gänget. Det är alla kvinnor i närmaste familjen som är tillsammans varje dag och ofta i moderns hus. De gör allt tillsammans; tar hand om barnen, lagar mat tillsammans, fixar naglar och hår, gör småärenden tillsammans, köper samma heminredning och sedan ser alla hem likadana ut med samma färger, gardiner, lösningar etc . Men ledaren är alltid mamman i familjen och sedan är systrar, svärdöttrar, döttrar och barnbarn under det kommandot. Kommandot upphör då fadern går in i huset , då han är familjens huvud .

Så naturligtvis över 1,5 år sedan när jag och fästmannen beslutade att bo ihop, försökte starka krafter sätta mig i samma kvinnogäng och jag vägrade. Också för att jag jobbar, jag är inte intresserad av att uppfostra andras barn och mitt liv är så helt annorlunda från deras. Kvinnorna är mycket vänliga, men det tog mycket tid att få dem att förstå att jag vet hur man driver ett hushåll och har också visat fästmannen hur man sköter ett hushåll (det kommer att bli ytterligare inlägg om det ). Flera gånger har de försökt att komma in och välja var kaffekopparna bör vara, kolla var strykbrädan är, säga till mig att ringa en av systrarna för att städa huset, kolla tvättmedlet...i början kom de med lunch varje dag innan de förstod att jag kan laga mat sedan 10 års ålder och även min fästman kockar. Sen tog längst tid att få kvinnliga maffian att förstå att jag lever ekologiskt och hållbart. Städnings ekoprodukterna tog lång tid att passera och jag är inte säker på om de har passerat än.

Den bästa delen av allt var när jag satte ihop soffor, och ingen kunde hjälpa mig för de aldrig har rört en skruvmejsel. Jag tror att i det ögonblicket började myntet trilla ner .

Jag har varit med om detta många gånger i Ragusa när jag bodde själv och med mitt ex. Men den här gången är det inte en chock längre och jag kan hantera det mycket bättre. Det är bara deras sätt att göra saker...

4 Comments

Titles in Italy are very important. Everyone who has a university degree or a higher status makes sure people uses Direttore, Dottore, Professoressa and so on. It was very difficult for me to learn all these titles and I still do not know because each position has its own title. So I say Dottoressa or Professore to be sure. Then I also explain that I am not used to titles because in scandinavia we do not use them.
In central europan countries they also use titles, but not so often like Italy.
It is also quite funny that when a person has almost finished their studies they use the title everywhere, also on business cards even if they do not have a job.
I have also decided not to use a title when I work. Everybody knows I have university studies, am an entrepreneur, and still will study. The reason why I do not want to use the title is that people starts to act different and they get a false respect for me. It is nicer to meet people as they are and have a relaxed sitiuation.

As a wine producer says "At the end we will all end up in 1x2 m" (the box)
--------------------------------------------
Svenska

Titlar i Italien är mycket viktigt. Alla som har en högskoleexamen eller en högre status ser till att folk använder Direttore, Dottore, Professoressa och så vidare. Det var mycket svårt för mig att lära mig alla dessa titlar och jag vet fortfarande inte eftersom varje position har sin egen titel. Så jag säger Dottoressa eller Professore att vara säker. förklarar jag också att jag inte är van vid titlar eftersom i Skandinavien använder vi inte dem.
I centraleuropeiska länder används också titlar, men inte ofta som Italien.
Det är också ganska roligt att när en person nästan har avslutat sina studier, så använder de titeln överallt, även visitkort och även om de inte har ett jobb.
Jag har också beslutat att inte använda min titel när jag jobbar. Alla vet att jag har högskoleutbildning samt entreprenör, och fortfarande kommer att studera. Anledningen till att jag inte vill använda titeln är att folk börjar agera annorlunda och de får en falsk respekt för mig. Det är trevligare att träffa människor som de är, och ha en avslappnad situation.

Som en vinproducent säger "I slutet kommer vi alla att hamna i 1x2 m" (lådan)

Leave a reply

Some christian group has built an open church tent quite close to where I live and yesterday the priest was preaching that God will punish those who "live in lusts in life" like eating too much and sexual desires. Amen and Halleluja! And there I was in bed with 3 litres of ice cream watching Sex And The City. The contrast was hilarious! :))
-------------------------------------
Svenska

En kristen grupp har byggt ett öppet kyrktält ganska nära där jag bor och igår predikade prästen att Gud kommer att straffa dem som "lever i lustar i livet" som att äta för mycket och sexuella begär. Amen och Halleluja! Och där var jag i sängen med 3 liter glass tittandes på Sex and the City. Kontrasten var mycket lustig! :))