Tag Archives: Rural

This structure is from times B.C when people still lived in caves, then is passed to arabs, then to normans, then to baroque area and now it is just falling apart and been visited by thiefs. Up on the hill you have this structure now dated late 1800 and below you still find the caves. We have signed an agreement with the owner to develop the structure to a nice private hotel. This place is amazing an have so much history. You feel the place is dynamic when you visit it, it fills you with energy and makes you stand still for a while.

Svenska

Denna struktur är från tiderna F.K när folk fortfarande bodde i grottor, sedan togs över av araber, sedan till normanderna, sedan till barock, och nu bara faller isär och besökts av tjuvar. Uppe på kullen har du denna struktur nu daterad sent 1800 och nedan kan du fortfarande hitta grottorna. Vi har tecknat ett avtal med ägaren för att utveckla strukturen för ett trevligt privat hotell. Denna plats är fantastisk, den har så mycket historia. Du känner att platsen är dynamisk när du besöker den, fyller dig med energi och gör att du står stilla en stund.
Roccadia 009Roccadia 011Roccadia 018Roccadia 028Roccadia 036

The sun was very bright this day and it was very warm outside with stormy winds. We went out to look at a rural property for tourism development and could not leave as I was overwhelmed of the beautiful countryside. I love this area of Sicily...

Svenska

Solen var mycket stark denna dag och det var mycket varmt ute med stormvindar. Vi åkte till landsbygden för att titta på egendom för turismutveckling och kunde inte lämna detta ställe eftersom jag blev överväldigad av den vackra naturen. Jag älskar detta område av Sicilien ...
Roccadia 014Roccadia 022Roccadia 023