Tag Archives: Rustic

Walking around in Sicily it easy to see that the island has a rich history and has been one of the richest areas in Europe. You find hundreds of abandoned residences, castles and forts all over Sicily. It is amazing to walk around in the nature and see traces of what Sicily was once upon a time.

Svenska

När du går runt på Sicilien är det lätt att se att ön har en rik historia och har varit ett av de rikaste områdena i Europa. Du hittar hundratals övergivna bostäder, slott och borgar hela Sicilien. Det är fantastiskt att gå runt i naturen och se spår av vad Sicilien var en gång i tiden.
TourJan 011TourJan 012TourJan 022TourJan 074TourJan 077 TourJan 016

This structure is from times B.C when people still lived in caves, then is passed to arabs, then to normans, then to baroque area and now it is just falling apart and been visited by thiefs. Up on the hill you have this structure now dated late 1800 and below you still find the caves. We have signed an agreement with the owner to develop the structure to a nice private hotel. This place is amazing an have so much history. You feel the place is dynamic when you visit it, it fills you with energy and makes you stand still for a while.

Svenska

Denna struktur är från tiderna F.K när folk fortfarande bodde i grottor, sedan togs över av araber, sedan till normanderna, sedan till barock, och nu bara faller isär och besökts av tjuvar. Uppe på kullen har du denna struktur nu daterad sent 1800 och nedan kan du fortfarande hitta grottorna. Vi har tecknat ett avtal med ägaren för att utveckla strukturen för ett trevligt privat hotell. Denna plats är fantastisk, den har så mycket historia. Du känner att platsen är dynamisk när du besöker den, fyller dig med energi och gör att du står stilla en stund.
Roccadia 009Roccadia 011Roccadia 018Roccadia 028Roccadia 036