Tag Archives: Season

This is what we all are waiting for after months with no rain. The real late summer thunder storm rain that rains so hard that you can not even see the buildings on the other side, streets becomes small rivers and it also hails. The fresh rain washing away the summer dust and soon all will start to be green and alive again. You feel reborn...

Svenska

Det här är vad vi alla väntar på efter månader utan regn. Den verkliga sensommar-åskeregnet som regnar så hårt att man inte ens kan se byggnaderna på andra sidan, gatorna blir små floder och det haglar också. Det färska regnet tvättar bort sommardammet och snart börjar allt bli grönt och levande igen. Du känner dig pånyfödd ...
20140911_154458

And then the art of nature, the Rainbow // Och sen naturens konst, Regnbågen

20140911_190942

A thing I love about Sicily is to learn to live with the nature. And sicilians are so amazing having the patience to teach me all about real food. It is the nut season now and have made almond milk as we do not drink supermarket milk and nearest raw milk station is on Ragusa.

1 parts Almonds
4 parts Water
Natural Honey
Blender/Juicer

Put almonds with the dark brown skin in water for 24 hours (loses easier this way). Then peel the almonds and leave in water for couple of hours, e.g. 12 hours
Put in juicer or blender
Sweeten with natural honey

You can leave the milk with no honey added, and when consuming sweeten the milk with honey as the taste may differ.

With "Parts" we mean to divide chosen amount. E.g. if you have one cup of almonds, use four equal sized cups for water.

Almond Milk

Svenska

En sak som jag älskar med Sicilien är att lära sig att leva med naturen. Och sicilianare är fantastiska med sitt tålamod att lära mig allt om riktig mat. Det är nötsäsong nu och har gjort mandelmjölk eftersom vi inte dricker stormarknadsmjölk och närmaste råmjölksstatione ligger i Ragusa.

1 delar Mandel
4 delar vatten
naturlig honung
mixer / Juicer

Du kan lämna mjölken utan tillagd honung, och när den konsumerar kan mjölken sötas med honung eftersom smaken kan variera.

Med "delar" menar vi att dela vald mängd. T.ex. om du har en kopp mandlar, använd fyra lika stora koppar för vatten.