Tag Archives: Service

1 Comment

Some months ago we have a quite big landslide that damaged our street and things takes time to repair here for several reasons. So to ease the work for the postman we put the post boxes on a house facade by the street where he can put all the mail. He just has to walk 20 meters from the street. Well, he decided that 20 meters without his scooter is too far so he rather put the mail this way....out in the open....using the post company's sticks....it is rain season in Sicily too....What was the word now? Yes, patience. You learn it here.

Svenska

För några månader sedan hade vi ett ganska stort jordskred som skadade vår gata och saker tar tid att reparera här av flera olika skäl. Så för att underlätta arbetet för brevbäraren satte vi brevlådorna en husfasad vid sidan av gatan där han kan lägga all post. Han behöver 20 meter från gatan. Tja, han har visst beslutat att 20 meter utan hans skoter är för långt så att han levererar hellre posten på detta sätt...ute i det fria...hjälp av postbolagets stickers...det är regnperiod  Sicilien också....Vad var ordet nu? Jo, tålamod. Du lär det här.

20160218_12271420160218_122736

Prestofood is a great idea a sicilian man took "home" to Sicily after living some years in a north European city. From Prestofood website you can order food from any restaurant in Catania area and they bring it home to you. You can pay cash or by card. You can also order from several restaurants the same time if you have dinner at home and people like to eat from different worlds. The service works great!

Svenska

Prestofood är en idé som en siciliansk man tog "hem" till Sicilien efter att ha bott några år i en nordeuropeisk stad. Från Prestofoods webbplats kan du beställa mat från vilken restaurang du vill i Catania området och de kör hem till dig. Du kan betala kontant eller med kort. Du kan även beställa från flera restauranger samtidigt om du har middag hemma och folk gillar att äta från olika världar. Tjänsten fungerar bra!

20150104_120334

2 Comments

So today we were supposed to renew a medical card you can not renew online and get a passport to Jack London. We left home at 7:30 am and came back 12:30pm, and non of these things were done. Public offices in Catania really sucks! To renew the medical card the line was almost 3 hours, so fuck the card and I left the office. I have tried to renew it five times, but ASL, the sheeps office, does not manage to do their work. The couple in line infront of me were back in the office because ASL in Catania wrote "Jugoslavia" as country on origin in their papers, and that country does not even exist anymore. So they had to do all paperwork again from scratch! The things I see here in Catania does not give any positive input during my stay here and that stay will end next year! Then we were supposed to get a passport for our dog, Jack London, and we just got out with a paper to pay the fee (after 1,5 hours in line), so why do not they have these papers just by the door where people can just take the paper, pay in the post office and go back so something can be done in ONE DAY! Many I also add that the girl in line infront of us was also in the office the second time because they typed in a wrong name as the owner for HER dog, some mans name instead of hers. How that could happen when she was there as solo owner only some ignorant can tell! I can not believe these things!

President Crocetta, if you really meant to clean up in public offices, just close down ASL in Catania and you will save billions. Take also Agenzie delle Entrate in the same fall down.

10629796_10152256240091256_3311627202883893425_n

The Sheeps office, ASL, not even crowded today...but non got done!

Svenska

Så idag vi skulle förnya ett medicinskt kort som du inte kan förnya online och få ett pass till Jack London. Vi lämnade hemmet vid 07:30 och kom tillbaka 12:30, och inget av dessa saker gjordes. Offentliga kontor i Catania suger verkligen! För att förnya medicinska kortet var kön nästan 3 timmar, fuck kortet och jag lämnade kontoret. Har försökt att förnya det fem gånger, men ASL, fårkontoret, lyckas inte göra sitt arbete. Paret i kön framför mig var tillbaka på kontoret eftersom ASL i Catania hade skrivit "Jugoslavien" ursprungsland i deras papper, och landet inte ens existerar längre. Så de var tvungna att göra allt pappersarbete om från början! Det jag ser här i Catania ger inte någon positiv input under min vistelse här och den vistelsen kommer att sluta nästa år! Sen skulle vi ett pass för vår hund, Jack London, och vi gick bara ut med ett papper för att betala avgiften (efter 1,5 timmar i), så varför har de inte dessa papper precis vid dörren där människor kan bara dem, betala på posten och gå tillbaka så något kan göras på EN DAG! Tjejen i kön framför oss var också på kontoret andra gången för att de hade skrivit in fel namn som ägare till hennes hund, ett mans namn istället för hennes. Hur detta kunde hända när hon var där som solo ägare, är något endast ignoranta kan berätta! Jag kan inte tro dessa saker!

President Crocetta, om du verkligen tänkt att städa upp i offentliga kontor, bara lägg ner ASL i Catania och du kommer att spara miljarder. Ta också med Agenzie delle Entrate i samma fall.

2 Comments

Catania has introduced free Wi-Fi internet access for the public, students and tourists. The network is currently available in eleven areas, including University Square, Quattro Canti, Piazza Teatro Massimo and the railway station, but will soon be extended to the Port area, the neighbourhoods of Picanello, Civita and Librino and Europa, Stesicoro and Rome squares. Users can access the free connection from a laptop, mobile phone or tablet, by selecting the cittadicatania@wifi network. The project is a joint venture by the municipality and the companies Hamatec and Net Service.

Source: http://www.telecompaper.com/news/catania-introduces-free-wi-fi-service--948618
-------------------------
Svenska

Catania (Sicilien) har infört gratis Wi-Fi för allmänheten, studenter och turister. Nätverket är för närvarande tillgänglig i elva områden, bland annat University Square, Quattro Canti, Piazza Teatro Massimo och järnvägsstationen, men kommer snart att utvidgas till hamnområdet, stadsdelar som Picanello, Civita och Librino och Europa, Stesicoro och Rom torget. Användare kan komma åt den fria anslutningen från en dator, mobiltelefon eller surfplatta, genom att välja cittadicatania @ wifi-nätverk. Projektet är ett joint venture av kommunen och företagen Hamatec och Net service.

Idag skulle jag både till posten och banken och bävade över att åka dit, med alla dessa långa köer och turer hit och dit. Knallade först in på posten och direkt sa de att jamen, du kommer med här. Fick gå igenom hela kön och fick riktigt bra service. Samma sak hände på banken. Var lite pinsamt...

Tydligen har någon ringt in och sagt att behandla mig som om denne skulle gjort ärenden. Jag kollade genast av vem det kan vara och kan vara lugn. Känns mycket konstigt att det händer, inte van.

På Sicilien är detta helt okay. I Sverige kom man förbi för att man spenderade mycket pengar på en restaurang eller liknande. Inga viktiga saker i mitt liv, men här är det en typisk siciliansk och viktig gest samt ett gott tecken.