Tag Archives: Smoke

Etna is having a massive eruption which started escalating today after several weeks of activity. today. All three craters are active and a grey cloud starts to build up above Giardini-Naxos were we have out offices. At this moment they are having a metting at Catania airport if they have to close the airport. This eruption can go on for weeks.

Best live Cam at 2,500 meters click on link HERE.

Svenska

Etna har ett mycket stort utbrott just nu som började eskalera idag efter flera veckors aktivitet. Alla tre toppkratrarna är aktiva och ett stort grått moln börjar täckas över Giardini-Naxos där vi har vårat kontor. Just nu har Catanias flygplatsledning möte om de måste stänga flygplatsen. Detta utbrott kan pågå i veckor.

Bra livekamera på 2,500m klicka HÄR.

Fires during the summer happens everyday and planes going back and forth to get water from the sea is a common sight these days. Most fires are started by the locals here as many do not understand that the soil is very dry and fires also moves under the soil and can start in totally different part later even if you extinguish the fire. People throw out their cigarettes from the car and creates fires by the roads and people burn their soils under high risk periods of the year. Last year we had to start a fight with our neighbor to make him understand that we do not want him to burn his soil during the summer time as he can not control the fire. We had to threat him with a police report to make him stop. This year he has not started a fire....yet.

Svenska

Bränder under sommaren händer varje dag och flygplan som går fram och tillbaka för att ta upp vatten från havet är en vanlig syn dessa dagar. De flesta bränder startas av lokalbefolkningen här, eftersom de inte förstår att marken är väldigt torr och bränderna rör sig också under jorden och kan börja på en helt annan plats senare även om du släcker elden. Människor slänger sina cigaretter från bilen som skapar bränder på vägarna, och människor bränner sina markar under höga riskperioder på året. Förra året var vi tvungna att bråka med vår granne för att få honom att förstå att vi inte vill att han ska bränna sin jord under sommartiden eftersom han inte kan kontrollera elden. Vi var tvungna att hota honom med en polisanmälan för att få honom att sluta. I år har han inte startat en eld .... än.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Stromboli is an active volcano island and offers to its visitors a storm of fire almost each evening. Best view is from a boat on the sea.

Svenska

Stromboli är en aktiv vulkanö och erbjuder en Eld Storm nästan varje kväll. Bäst vy är från en båt på havet.
PAN.STR.Juli2014 117PAN.STR.Juli2014 116PAN.STR.Juli2014 119

In Sicily they use old metal bins or gas containers to smoke chestnuts. Below the make a small fireplace and then above they have a food holder to smoke the Chestnuts. The food holder is inside, in the top of the chimney. Or you can make a second door in the middle of the chimney and use as an oven.
Chestnuts made this way are also very good a snacks with red wine.

Svenska

På Sicilien använder de gamla metallhållare eller gasbehållare att röka kastanjer. Nedanför görs en liten eldstad och sedan ovanför de har en mathållare för att röka kastanjer. Den mathållaren är inuti, i toppen av skorstenen. Eller du kan också göra en andra dörr i mitten av skorstenen och använda som en ugn.
Kastanjer gjorda på detta sätt är också mycket gott snacks med rödvin.

P1130253

Woke up this morning when the phone rang and it was a call from my parents in Sweden. And a call a sunday morning is not good news, so my stomach flipped. But this time they were worried because they have seen on the news that Etna had an eruption and media has created some strong headlines. Even if I live just by its foot, I have not heard nor felt anything even if the window was open. Normally it sounds like a long distance thunder storm.

Well, Etna has eruptions very often and that is good. This one was quite small and has created some problems for the air traffic and the airport was closed some hours. Last year with an even bigger eruption, the airport was closed three days. So why media have written about this little Etna story I do not know as the second photo shows the last big eruption that happened in February this year and the lava streams came quite close and made the locals worried. And not a word in media...so?

P1130234 P1120687

This morning: some smoke development. / Eruption Feb 2013.

Denna morgon: lite rökutveckling.            / Utbrottet Feb 2013.

Svenska

Vaknade i morse när telefonen ringde och det var ett samtal från mina föräldrar i Sverige. Och telefonsamtal en söndagsmorgon är inte goda nyheter, min mage vände. Men den här gången de var oroliga för att de har sett på nyheterna att Etna hade ett utbrott och media har skapat några starka rubriker. Även om jag bor precis vid dess fot, har jag inte hört eller känt något även om fönstret var öppet. Normalt låter som en lång distans åska.

Tja, Etna har utbrott väldigt ofta och det är bra. Detta var ganska litet och har skapat några problem för flygtrafiken och flygplatsen var stängd ett par timmar. Förra året med ett ännu större utbrott, var flygplatsen stängd tre dagar. Så varför media har skrivit om denna lilla Etna händelse jag vet inte eftersom den andra bilden visar det sista stora utbrottet som hände i februari i år och lava strömmar kom ganska nära och gjorde lokalbefolkningen oroliga. Och inte ett ord i media...så?