Tag Archives: Socio-Politics

1 Comment

I never thought that Italy's problem is the politicians fault, for if a society works or does not work actually depends on the family structure. So says even the Italians; the people, politics, the law and the church.
If a society does not work, it's because the family structure does not work. Everything in society depends on how children are raised for these children are then sitting in Parliament, government offices, banks, schools, healthcare etc.. If they can not take care of themselves, how will they then be able to take care of a country?
This is my only socio-political opinion in Italy...but I never say it straight to Italians, because they do not want to hear and there it is actually nothing that I care about. Have seen enough these five years.
It is the children who are the future, not the parents!

As the mother bird, she pushes her baby birds from the nest, to try their own wings and then they can fly by themselves.

Nuff' said...

Svenska

Jag har aldrig tyckt att italiens problem är politikernas fel, för att om ett samhället fungerar eller inte fungerar beror faktiskt på familjestrukturen. Så säger även italienarna själva; folket, politiken, lagen och kyrkan. Om ett samhälle inte fungerar, beror det på att familjestrukturen inte fungerar. Allt i samhället beror på hur barnen uppfostras för de är dessa barn som sedan sitter i Parlamentet, myndigheternas kontor, banker, skolor, sjukvård osv. Om de inte kan ta hand om sig själva, hur ska de sen kunna ta hand om ett land?
Detta är min enda samhällspolitiska åsikt i Italien...men detta säger jag aldrig till italienare, för de vill inte höra och det är faktiskt inget som jag bryr mig om. Har sett tillräckligt dessa fem år.
Det är barnen som är framtiden, inte föräldrarna!

Som fågelmamman. Hon puttar sina fågelungar ut ur boet, att prova sina egna vingar och sedan kan de flyga själva.

Nog sagt...