Tag Archives: Soil

Standing on the peak, having this majestic land infront of me makes feel alive, fills me with energy and gratitude...it makes me feel reborn! This colorful energetic land of Sicily, filled with colors and rough seasonal changes that makes me feel so small, that makes me feel so lucky, that makes me feel so blessed to be filled with spiritual winds giving me strength to continue on the path I have chosen to walk on. Something holds me here, still I do not know what it is. It is a powerful force I still have to discover. Only thing I can give back is gratitude...

I need some time to just breathe and take it all in...

Svenska

Ståendes på toppen, och ha detta majestätiska land framför får mig att känna levande, fyller mig med energi och tacksamhet...får mig känna pånyttfödd! Denna färgstarka energiska land Sicilien, fylld med färger och starka säsongsmässiga förändringar som gör att jag känner mig liten, gör att jag känner mig så lycklig, som får mig att känna mig välsignad att fyllas med spirituella vindar som ger mig styrka att fortsätta den väg jag har valt att gå på. Någonting håller mig här, ändå vet jag inte vad det är. Det är en mäktig kraft jag fortfarande har att upptäcka. Enda jag kan ge tillbaka är tacksamhet...

Jag behöver en stund att ta in allt...
TourJan 018TourJan 044TourJan 048TourJan 049TourJan 060TourJan 067

4 Comments

To step in animal poo is considered as luck in Sicily. It has its origins from agricultural traditions where a field filled with shit was a very rich soil and the farmer was very lucky. The more shit, the better soil. And this gave also richer harvests because poo was and still is used as fertilizer in sicilian agriculture.

Svenska

Att trampa djurbajs betraktas som tur på Sicilien. Det har sitt ursprung från jordbrukstraditioner där ett fält fyllt med skit var ett mycket rikt jord och bonden var mycket lycklig. Ju mer skit, desto bättre jord. Och detta gav också rikare skördar eftersom bajs användes och fortfarande används som gödningsmedel i sicilianska jordbruket.

TourJan 027