Tag Archives: Stromboli

Stromboli has become a favourite island. Aeolian Islands are in the Unesco world heritage list. Just after the view point piazza on the right there is also my favourite store, they make and design their clothes themselves... A little bit further the roads divide, go right and have something to eat and drink in that cosy restaurant just there...
2016-06-05 17.50.392016-06-05 17.22.492016-06-05 17.47.492016-06-05 17.49.212016-06-05 17.54.322016-06-05 17.55.112016-06-05 17.58.182016-06-05 18.21.082016-06-05 18.24.172016-06-05 19.54.212016-06-05 19.55.192016-06-05 20.34.272016-06-05 20.34.442016-06-05 20.53.42

Stromboli is an active volcano island and offers to its visitors a storm of fire almost each evening. Best view is from a boat on the sea.

Svenska

Stromboli är en aktiv vulkanö och erbjuder en Eld Storm nästan varje kväll. Bäst vy är från en båt på havet.
PAN.STR.Juli2014 117PAN.STR.Juli2014 116PAN.STR.Juli2014 119

Stromboli is one of the seven Aeolian islands north of Sicily, these islands are also called The Seven Sisters. Stromboli is an active volcano and have eruptions every day, best seen by and after sunset. Here you find the famous black sand beaches touching the crystal blue sea.

Svenska

Stromboli är en av de sju Eoliska öarna norr om Sicilien, dessa öar kallas också De sju Systrarna. Stromboli är en aktiv vulkan och har utbrott varje dag, de syns bäst vid och efter solnedgången. Här hittar du de berömda svarta sandstränderna som vidrör det kristallklara blå havet.
PAN.STR.Juli2014 080PAN.STR.Juli2014 082PAN.STR.Juli2014 090PAN.STR.Juli2014 092PAN.STR.Juli2014 093PAN.STR.Juli2014 095PAN.STR.Juli2014 096PAN.STR.Juli2014 099PAN.STR.Juli2014 108 PAN.STR.Juli2014 109

Ingrid Bergman filmed Stromboli on the Stromboli island and here she met the famous filmmaker Rossellini. It was a huge scandal at that time, because he was married. On Stromboli you can find her home where she has left a personal message on the wall to Rossellini and many more interesting items. The entrance is free with a short informative tour, they ask for a small economical help to keep the association alive. Worth a visit! 🙂

Svenska

Ingrid Bergman var med i filmen Stromboli som spelats in på Stromboli ön och här mötte hon den berömda filmskaparen Rossellini. Det var en stor skandal på den tiden, eftersom han var gift. På Stromboli kan du hitta hennes hem där hon har lämnat ett personligt meddelande på väggen till Rossellini och många fler intressanta föremål. Entrén är gratis med en kort informativ turné, De frågar efter en liten ekonomisk hjälp för att hålla föreningen vid liv. Värt ett besök! 🙂

PAN.STR.Juli2014 087 PAN.STR.Juli2014 086 PAN.STR.Juli2014 088 PAN.STR.Juli2014 089

An operation "Clean Ocean" has been going on by the Aeolian Islands north of Sicily. Beaches and also the bottom of the sea is getting cleaned and all trash is recycled.

Svenska

En operation "Rent Hav" har pågått på Eoliska öarna, norr om Sicilien. Stränder och även botten av havet rengörs och alla sopor återvinns.

20140508_103129talas diving1