Tag Archives: Summer

In Sicily the tourist season starts to open up. Beaches gets cleaned, more traffic on the streets, facades gets painted, summer lidos opens...it is like living in a new place when winter turns to summer. Sicily is perhaps the safest area to travel to, I may say that even from Naples and below is very safe in Europe now. And we have the super famous organisation ironically to thank for. Where those guys are, there are also police present. But mafia has better knowledge of who is coming and going than the system itself and they protect their interest carefully. A summer top by Recanati beach is saying "Health And Dick", so I guess the season if officially open.

Svenska

På Sicilien börjar turistsäsongen att öppna upp. Stränder rengörs, mer trafik på gatorna, fasaderna blir målade, sommar lidon öppnas ... det är som att leva i en ny plats när vintern vänder till sommar. Sicilien är kanske det säkraste området att resa till, kan nog säga att även från Napoli och nedåt är mycket säkert i Europa nu. Och vi har den superberömda organisation ironiskt nog att tacka för detta. Där dessa killar är, det finns också poliser närvarande. Men maffian har bättre kunskap om vem som kommer och går än själva systemet och de skyddar sina intresse noggrant. En sommar topp från Recanati stranden säger "Hälsa och Snopp", så jag antar att säsongen officiellt är öppen.
SEM

This is what we all are waiting for after months with no rain. The real late summer thunder storm rain that rains so hard that you can not even see the buildings on the other side, streets becomes small rivers and it also hails. The fresh rain washing away the summer dust and soon all will start to be green and alive again. You feel reborn...

Svenska

Det här är vad vi alla väntar på efter månader utan regn. Den verkliga sensommar-åskeregnet som regnar så hårt att man inte ens kan se byggnaderna på andra sidan, gatorna blir små floder och det haglar också. Det färska regnet tvättar bort sommardammet och snart börjar allt bli grönt och levande igen. Du känner dig pånyfödd ...
20140911_154458

And then the art of nature, the Rainbow // Och sen naturens konst, Regnbågen

20140911_190942