Tag Archives: Taxes

Since living in Catania I have seen some of the famous classical sicilian issues and one was to get a new VAT number registered. I started to get very much delayed that also made some damages on my planned activity and got no assistance at the IRS in Catania. So I was also thinking about moving abroad to get all in order. By time I did figure out everything myself and managed to register the VAT online some time ago. Last visit to IRS office in Catania I decided to ask the IRS directors contact details and those I got with a ironic smile on their faces. I wrote an non-accusing e-mail to him explaining what has happened, names of people I met in the offices who refused to help me and said that there are sicilians in our countries who gets the service they have the right to get as EU citizens, and we have the same rights here in Sicily. I did not expect any answer back. But he did answer! Then I got to meet him and his colleague personally in their offices and they did explain in a very professional way how I have to proceed with the paperwork and also got good advices. Now I know what I have to do with present and planned activties and how to keep myself updated! Thank you!

Svenska

Sedan jag bott i Catania har jag sett några av de kända klassiska sicilianska problemen och ett var att få ett nytt momsnummer. Jag började bli väldigt mycket försenad som också skadade min planerade verksamhet och fick ingen assistans hos Skatteverket i Catania. Så jag funderade också på att flytta utomlands för att få allt i ordning. Men med tiden lyckades jag lista ut allt själv och lyckades registrera momsnumret på nätet för en tid sedan. Senaste besöket hos Skatteverket i Catania bad jag om direktörens kontaktuppgifter och de fick jag med ett ironiskt leende på deras ansikten. Jag skrev ett icke-anklagande e-post till honom som förklarade vad som hänt, namn på människorna jag träffat på kontoren som vägrade att hjälpa mig och sa att det finns sicilianarna i våra länder som får den service de har rätt att få som EU medborgare, och vi har samma rättigheter här på Sicilien. Jag förväntade mig inte något svar tillbaka. Men han svarade! Sen fick jag träffa honom och hans kollega personligen på sina kontor och de förklarade på ett mycket professionellt sätt hur jag måste fortsätta med pappersarbetet och fick också goda råd. Nu vet jag vad jag har att göra med nuvarande och planerade aktiviteter och hur jag kan hålla mig uppdaterad! Tack!

The prime minister Renzi visited a school in Sicily with big promises and cuddling words. 

Renzi visited the school Raiti. The he told the mayors of the province: "I urge you not to resign and I guarantee that the government will be your companion on the road"
"There are 2 billion Euros ready for school construction." Then Prime Minister announced that next Wednesday they will present the plan. "The new government has an idea for the development of this area," said Renzi.

So, today it seems that the new school support will be funded by new taxes. Italian families already pays for a school fee. And the famous plan did not show much action, just the tax.

Soource: La Sicilia 5/3-2014, TG3

140305122356Svenska

Statsministern Renzi besökte en skola på Sicilien med stora löften och smekande ord.
Renzi besökte skolan Raiti. Han berättade till borgmästarna i provinsen: "Jag uppmanar er att inte avgå och jag garanterar att regeringen kommer att vara eran följeslagare vägen"
"Det finns 2 miljarder euro redo för skolsystemet." Sedan meddelade statsministern att nästa onsdag kommer de att presentera planen. "Den nya regeringen har en idé för att utveckla detta område," sade Renzi.
, i dag verkar det som den nya skolstödet kommer att finansieras av nya skatter. Italienska familjer som redan betalar för en skolavgift. Och den berömda planen visade inte mycket handling, bara nya skatten.