Tag Archives: Torino

The situation in Torino has calmed down but now the protest has covered almost all Italy. Protesters even blocked the road to France for two hours. Berlusconi is back, Letta got somehow voted for more trust, and Alfanos threats seems to be worthless. In media everything is written as Forconi protest, but on the streets people are not talking about Forconi, they talk about the italian population; women, men and children.

I have not written so much about Forconi, because it is still not clear who are behind this. It is not sicilian agriculture.

Svenska

Situationen i Torino har lugnat ner sig, men nu protesten har nu täckt nästan hela Italien. Demonstranter blockerade även vägen till Frankrike i två timmar. Berlusconi är tillbaka, Letta fick på något sätt röster för mer förtroende, och Alfanos hot verkar vara värdelösa. I media skrivs allt som en Forconi protest, men på gatorna talar inte folk om Forconi, de talar om den italienska befolkningen; kvinnor, män och barn.
Jag har inte skrivit så mycket om Forconi, eftersom det fortfarande är oklart vem som ligger bakom det här. Det är inte sicilianska jordbruket.

2 Comments

Italy has started to boil and the center is in Torino where the protests has escalated and also got violent. Italians had enough now. It is though good that they did not block all the roads as the damage would only effect the italians themselves. The italian transport organisation has a political meeting this week, with Berlusconi, and Alfano was on TV last night warning the italians that the police will protect official buildings, but then on TV they showed many clips where the police has took off their helmets for solidarity and did not stop the protesters.

So is this a protest or a revolution seems to be seen. Logistics is rolling anyway, have not yet heard of any disturbing elements from the producers as we have goods going these days to north Europe from Sicily.

Italians deserves a much better government and a better system.

Svenska

Italien har börjat koka och centrum ligger i Torino, där protesterna har trappats upp och blivit också våldsamma. Italienarna har fått nog nu. Det är dock bra att de inte blockerar alla vägar eftersom skadan endast skulle påverka italienarna själva. Den italienska transportorganisationen har ett politiskt möte denna vecka, med Berlusconi, och Alfano var på TV igår kväll och varnade italienarna att polisen kommer att skydda offentliga byggnader, men sen TV visade de många klipp där polisen hade tagit av sina hjälmar för solidaritet och inte stoppade demonstranterna.
är detta en protest eller en revolution kommer vi att se. Logistiken rullar i alla fall, ännu inte hört talas om några störande element från producenterna eftersom vi har varor som går dessa dagar till norra Europa från Sicilien.
Italienarna förtjänar en mycket bättre regering och ett bättre system.