Tag Archives: Traditions

Leave a reply

The Sicilian tradition when a child is born, is to mark the front door with a decoration that tells the whole city and village that the house has a new born baby. If the decoration is pink, then a girl is born. If the decoration is blue, a boy is born.

Svenska

Den sicilianska traditionen när ett barn är född är att markera ytterdörren med en dekoration som berättar för hela staden och byn att huset har en nyfödd bebis. Om dekorationen är rosa, då är en tjej född. Om dekorationen är blå, är en pojke född.

 LivingInSicilyBlog

4 Comments

So it took me almost five years and millions of questions "have you tried Trippa?" and yes, now I have. The restaurant owner asked if I liked the taste and I said that the taste is delicious but mentally I am blocked because I know what I just tasted. Trippa is Tripe = cow stomach. A typical sicilian dish.

Svenska

Så det tog mig nästan fem år och miljontals frågor "har du smakat Trippa?" och ja, nu har jag. Restaurangägaren frågade om jag gillade smaken och jag sa att smaken är utsökt men mentalt är jag blockerad eftersom jag vet vad jag smakat. Trippa är Mage = komage. En typisk siciliansk maträtt.
20131106_202103

Leave a reply

Marriage between a sicilian man and foreign woman is a growing trend. In Sicily mixed marriages are tripled last 15 years and in some areas so much that it's a quite common talk-about that some men even divorce their sicilian wife to marry a foreign woman. Total in Italy, men who already have a marriage and a family behind and leaves it for a foreign woman happens in 37.3% of cases in which he celebrates the second marriage. The lower the percentage of women that characterizes the phenomenon: to leave the family to a stranger, who then becomes the second husband, are 18.3%.  Italian men marry women mostly from EU countries (59%) or from the American continent.

Conflicts increase if there is a difference of religion, particularly between Muslims and Christians.

An important issue according to Eurispes are about the scams that are hiding behind mixed marriages, where often is to get italian citizenship. 79.3% (mostly women) of marriages was for marriage and over 30%  for a residence. The Italian Association Matrimonialisti estimates that every year, in Italy, 3000 weddings are for residential scams.

Sources: istat, la sicilia, Eurispes, the italian Acc. Matrimonialisti, blogs, local newspapers
---------------------------------------
Svenska

Äktenskap mellan en siciliansk man och utländsk kvinna är en växande trend. På Sicilien har blandäktenskap tredubblas de senaste 15 åren och i vissa områden så mycket att det är ett ganska vanligt prat-om att många män skiljer sig från sicilianska frun för att gifta sig med en utländsk kvinna. Totalt i Italien män som redan har ett äktenskap och en familj bakom sig och lämnar den för en utländsk kvinna, är 37,3% av fallen där han firar det andra äktenskapet. Lägre andel hos kvinnor som kännetecknar fenomenet, att lämna familjen för en främling, som blir den andra maken, är 18,3%. Italienska män gifter sig med kvinnor främst från EU-länder (59%) eller från den amerikanska kontinenten.

Konflikterna ökar om det finns en skillnad på religion, särskilt mellan muslimer och kristna.

En viktig fråga enligt Eurispes är de bedrägerier som gömmer sig bakom blandäktenskap, där det ofta handlar om att få italienskt medborgarskap. 79,3% (mestadels kvinnor) av äktenskapen var för äktenskap och över 30% för ett medborgarskap. Den italienska Föreningen Matrimonialisti uppskattar att varje år, i Italien, är 3000 bröllop för medborgarskapsbedrägerier.