Tag Archives: Traffic

This is the first and oldest traffic light in Berlin. An employee sat in the tower and switched from red to green manually.

Svenska

Detta är det första och äldsta trafikljuset i Berlin. En anställd satt i tornet och bytte från rött till grönt manuellt.
Londra-Berlino 145

2 Comments

This Zebra Crossing is in Catania infront of the railway station. It passes a central bus station, three lane roundabout and then passes one more smaller bus station. Some courage is needed to pass everything...

Svenska

Detta övergångställe finns i Catania framför järnvägsstationen. Den passerar en centralbusstation, trekörfältsrondell och sedan passerar den ytterligare en mindre busstation. Det krävs lite mod för att passera allt...
20140123_104129

Forget a fancy car living in Catania. It will make sense the day we live in the countryside, but not right now. Every car in Sicily has some kind of a damage, more or less. People back into your car, lean on it, or just make damages because you have a nice car and much more that ain't so good. This damage on our car (of many) happened when the police was chasing a thief on a motorino. The thief was looking behind where the police might be, did not see our car and pumped into it. The police can not cover the damage because the fault is not theirs, and the thief has no income nor any social back-up, so we just have to let it be and not even fix it. One morning we saw there are some white stripes on the other side. Our neighbor has a white car with grey stripes now. And no one says a word.
P1130239

Svenska

Glöm en finare bil när du bor i Catania. Det är meningsfullt dagen vi bor på landet, men inte just nu. Varje bil på Sicilien har någon form av skada, mer eller mindre. Människor backar på bilen, lutar sig den, eller bara gör skada eftersom du har en fin bil och mycket mer som inte är bra. Denna skada vår bil (av många) hände när polisen jagade en tjuv på en motorino. Tjuven tittade bakåt där polisen kan vara, såg inte vår bil och kraschade in i den. Polisen kan inte täcka skadan eftersom felet inte är deras, och tjuven har ingen inkomst eller någon social back-up, så vi måste bara låta det vara och inte ens fixa det. En morgon såg vi det fanns några vita ränder på den andra sidan. Vår granne har en vit bil med grå ränder nu. Och ingen säger ett ord.

Sicily is getting more organized and it is confusing to know where you can park like old days and where you can't. And today I decided to go like the old days, because I forgot that they have made a nice parking place just 100 meters further where you pay like 40 cents / hour. So I got a parking ticket. But the new thing is that they give you a discount if you pay within five days! So I will get 30% discount if I pay fast, 41 € will be about 28 €. Feels almost like I am saving money now :P. Clever sicilians. Only in Sicily! 😀

Svenska

Sicilien blir mer organiserad och det är förvirrande att veta var du kan parkera som gamla tider och där du inte kan. Och idag bestämde jag mig för att som gamla tider, eftersom jag glömde att de har gjort en fin parkeringsplats bara 100 meter längre fram där man betalar typ 40 cent / timme. Så jag fick en parkeringsbot. Men det nya är att de ger dig en rabatt om du betalar inom fem dagar! Så jag kommer att få 30% rabatt om jag betalar snabbt, 41 kommer att vara ca 28 . Känns nästan som jag sparar pengar nu 😛. Smarta sicilianare. Bara på Sicilien! 😀
P1130240

Vad hände sen?

Bötern jag fick på motorinon hann jag aldrig överklaga, haft viktigare saker att göra. Men fick veta att det går. Som ljuv hämnd hann en av katterna lägga en liten piss på bötern dagen innan jag skulle gå och betala. Så jag anser att trafikpolisen och jag är kvitt.

Mitt förlorade bagage har ännu inte dykt upp. De hade skickat väskan till Trapani, Sicilien. Men nötterna där hade skickat den tillbaka till Milano. Nu ringde de från Milano och sa vilket flyg väskan kommer på. Så jag ringde till Trapani och sa att de måste skicka hit den. Så den kommer med bud senast tisdag. Väskan är mer globetrotter än jag.
---------------------------
Eng: Then what happened?

The fine I got on the motorinon I didn't appeal, had other things to do. But I know that it's possible. As a sweet revenge one of the cats added a little pee on the fine the day before I would pay. So I think that the traffic police and I are even.

My lost luggage has yet to appear. They have sent the bag to Trapani, Sicily. But the nuts had sent it back to Milan. Now they called from Milan, said in which flight the bag comes. So I called to Trapani and said they must send it here. So it comes with taxi latest on Tuesday. The bag is more globetrotter than I am.

Det àr lite klurigt att ta bilder i trafiken...men denna vàg àr i Catania. Ska vara tvà-filig men anvànds som tre- fyra eller fyra och en halv-filig vàg. Sen àr det nàgra stackare fràn hòger som fòrsòker ta sig in pà samma vàg. Hastigheten ligger i ungefàr 5km/h och tutandet tar aldrig slut! Làgg till sen alla moppar som slingrar sig mellan bilarna....:=///

Klart man ska hinna gòra lite business i denna ròra! En hel kasett med jordgubbar fòr 30 spànn! Eftersom trafiken kryper fram hinner han nog slànga in ett par jordgubbar genom bilfònstrena och tànk all gratis PR och impulskòp!