Tag Archives: Trust

2 Comments

During these six years in Sicily I have come to understand that without friends in Sicily you are kinda fu**ed. I have always put friends in first priority and the local family as later priority. Because in these six years I have left two sicilian families, but never had to leave a friend. Without friends here in Sicily I would never be able to do the things I am doing...and the things I am about to do.

Svenska

Under dessa sex år på Sicilien har jag kommit att förstå att utan vänner i Sicilien är du mycket utsatt. Jag har alltid lagt vänner i första prioritet och den lokala familjen som senare prioritet. För i under dessa sex år har jag lämnat två sicilianska familjer, men aldrig behövt lämna en vän. Utan vänner här på Sicilien skulle jag aldrig kunna göra de saker jag gör...och det vad jag ska göra.