Tag Archives: Vegetable

1 Comment

These two grows wild in sicilian nature. A great snack while hiking. Did you know there are over 3000 edible plants in Sicily? Most of them you find close to ancient cities and where hermits used to live.

Svenska

Dessa två växer vilt i sicilianska naturen. Bra vandring snacks. Visste du att det finns över 3000 ätliga växter på Sicilien? De flesta av dem hittar du vid gamla städer och där eremiter brukade bo.
CosteStFebb 043CosteStFebb 014

2 Comments

This is how we buy alot of fruits, vegetables, nuts, wine and much more. We buy them on the street. This family where grandfather and his grandson sells just buy the gates where their own produce is. This way you also get seasonal things and natural produce. This is so typical sicilian and I love it. You find these sellers all over Sicily.

Svenska

Såhär köper vi mycket av frukt, grönsaker, nötter, vin och mycket mer. Vi köper dem på gatan. Denna familj där farfar och hans sonson säljer kan du bara köpa vid grindarna där deras egna produkter växer. Detta gör att du också får säsongsodlade och naturliga råvaror. Detta är typiskt sicilianskt och jag älskar det. Du hittar dessa säljare över hela Sicilien.

Oktober 014